vrijdag 25 februari 2011

*7* Verdorde blaadjes.

Iemand  die het blog van de vorige dag heeft gelezen  en  de Bijbel  er op na  heeft geslagen  om Kolossenzen 3 vers 3 te lezen,  zou gezien hebben  dat alleen het laatste gedeelte van vers 3 is  weergeven .
Het complete vers is:   'Want....gij zijn gestorven  en  uw leven  is verborgen  met Christus  in God'.
Dit vers zegt dus ook nog  'dat ik gestorven ben'.    Heel verwarrend, want ik kan je gelukkig zeggen:  'Ik leef  nog'        Er is moet dus  iets anders  in mij gestorven zijn. 
In de Bijbel wordt hiermee de 'oude mens' bedoeld.   Ik moet deze 'oude mens' voor gestorven houden.
De oude mens zijn eigenlijk  alle valkuilen van het leven.  
Je weet wel dingen  die we doen of zeggen,en  waar we later spijt van hebben.
God zegt: 'houd ze maar voor dood en concentreer je op het  'Nieuwe Leven'  dat je ontvangen hebt in Christus.  Zoek de dingen die Boven zijn, waar  Christus is gezeten aan de rechter hand Gods.
Zie... de aardse dingen door je  hemelse ogenen worstel niet tegen aardste machten.
Je kunt het vergelijken hoe een beuken-boom  zijn blaadjes los laat in de lente.
.......Het is gezond voor ons ( mijn man en ik)  dat we veel wandelen,   maar wij zijn echt van die  mooi weer wandelaars. 
Als het  niet regent, sneeuwt, waait,  ijzelt of mistig is,  willen wij nog wel eens een wandelingetje maken.
Bij ons in de buurt staat langs een flat een lange beuken-haag.    Als we er langs lopen verbaas ik me er over  dat alle blaadjes er nog steeds aan de heg zitten,  terwijl het  hartje winter is.
Alle bomen hebben hun blaadjes al laten vallen en staan daar bloot met hun zwarte takken,  maar de beuken-haag  is nog vol met verdorde bruine bladeren.  
Het is net of de haag vergeten is dat de blaadjes er nog aan zitten.  
Maar schijn bedriegt, wacht maar eens als de eerst zonnestralen van de lente de takjes gaan verwarmen.  Als de levensappen in de takken gaan stromen,   drukken de nieuw gevormde blaadjes  de verdorde blaadjes steeds verder naar buiten.     Na een poosje is de beuken-haag helemaal groen geworden met frisse groene blaadjes.
En de oude verdorde bruine blaadjes zijn door het eerste lente briesje weg geblazen door de lucht.
Zo moet het ook gaan met onze 'oude mens'.  Laat het 'Nieuwe Leven' door je aderen vloeien en houd je niet bezig met je onvolkomenheden,  maar verdiep je in het Woord van God.
Je kunt je zelf niet veranderen  door je zelf beter voor te doen  dan dat je bent.
'Bedenk de dingen die boven zijn waar Christus is gezeten  aan de rechterhand Gods'.  staat er in de verzen boven vers 3.  Tel je zegeningen,   nee... niet je aardse zegenigen wat je allemaal bezit,  maar de geestlijke zegenigen  die je ontvangen hebt van God onze Vader  in Zijn geliefde Zoon in het Over-Hemelse. 
Hij heeft je nu al  mede-( samen met Christus) levend gemaakt en  mede- opgewekt in Christus.
Op de plaats waar Christus nu is,  heeft Hij je een plaats gegeven  in het 'Lichaam van Christus', die nu reeds wordt opgebouwd in Christus.    Alleen al  door het lezen van de Efeze brief   wordt je verblijd en gaan de blaadjes van je oude mens vanzelf los zitten.
'Verblijddt u in de Here te allen tijde!' staat er in de Filippenzen brief:  'Wederom zal ik zeggen: Verblijdt u!'

Geen opmerkingen:

Een reactie posten