donderdag 24 februari 2011

*6* Vers.

Er is een vers  in de Bijbel,  die mij bijzonder aanspreekt.   ( Kolossenzen 3 vers: 3.)
Het vers verteld  'dat mijn leven verborgen is  met Christus in God'.
Wat een mooie criptische omschrijving  van de liefde van God voor mij.
Christus is Zijn geliefde Zoon,  Die op dit moment geplaatst is aan de Rechterhand Gods in de Hemel. ( In het Over-Hemelse = het Bovenste gedeelte van de  Hemelse Gewesten.)  
Op die plaats  in Christus  ziet God mij en houdt Hij ook mij verborgen.
Terwijl ik hier op aarde rond loop met alerlei zelf-zuchtige gedachten en met mijn onvolmaakt handelen, ziet God mij als  heilig en onberispelijk in Christus.  Als God naar mij kijkt,  ziet Hij : Christus, Zijn Zoon.
Christus is op dit moment verborgen en ik in Hem.  
Dat Christus op dit moment verborgen is zullen veel gelovigen bestrijden.  Zij geloven immers dat Christus op dit moment de wereld regeert  en dat hij op dit moment als Koning heerst   en nu alles leidt in de kosmos.
Daarom roepen ze Hem ook ter verantwoording als er een ramp gebeurd op aarde  of als een mens niet beter wordt   terwijl hij wel gebeden heeft voor genezing.
Veel gelovigen beseffen niet dat Christus reeds 2000 jaar verborgen is  en op dit moment  niet handelend optreedt op aarde.
In plaats daarvoor is God genadig voor alle mensen ( geboren uit Adam). 
Hij heeft de mens al lief,  voordat ze erkennen dat zeChristus als hun Verlosser nodig hebben.
God  heeft de zondaar lief.
Op dit moment is de heerser van de wereld:  'satan',    Gods tegenstander,  die de mens beïnvloed met allerlei egoistische gedachten en  daaruit vloeiend komt veel onheil: over de aarde en over de mens.
Ik mag weten dat God mij verlost heeft uit deze duisternis en geplaatst heeft in Zijn wonderbaar licht.
Daar ben ik veilig verborgen in Christus, en wat mij ook overkomt,    satan  kan mij niet  uit de hand van God  roven.
Hij kan mijn aardse leven nemen,   maar mijn toekomst ligt veilig,  want in het volgende vers staat '  dat wanneer Christus verschijnt, (die) mijn Leven (is), ook ik  met Hem  zal verschijnen in Heerlijkheid'.
Eens zal Christus Zich niet meer verborgen houden.  En dat gebeurd als de Dag van Christus aanbreekt, en God de draad met Zijn Volk: (de Isrealieten)  weer opneemt. 
Dat is nu nog toekomstig,  maar eens zal Christus opstaan ( als eeste in het Overhemelse, waar Hij nu nog zit)  en verschijnen in Heerlijkheid.
Als eerste zal Hij opstaan  en met Hem het 'Lichaam van Christus',   waartoe ik als gelovige mag behoren.
In de brief aan Efeze staat 'dat Hij ons een plaats heeft gegeven in de Hemelse gewesten ( het Over-Hemelse), in Christus, om in  de komende eeuwen (= aionen)  de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen   naar Zijn goedertierenheid over ons  in Christus Jezus.  vers  2: 6 en 7.
Daar ligt mijn zekerheid  dat ook ik met Hem zal verschijnen  in Heerlijkheid  en mag tonen hoe genadig God over mij is geweest  in Christus, toen ik nog in zonde leefde.
Maar nu reeds weet ik mij verborgen met Christus in God en dat geeft mij rust.
Mijn geloof is  de zekerheid van de dingenen die ik hoop,  en  het bewijs van de dingen die ik niet zie.

1 opmerking:

  1. dit te weten, maakt dat we boven vele situaties staan, als ons onrecht wordt aangedaan of mensen ons niet begrijpen. Het geeft kracht om onze loopbaan te vervolgen, niet omziende maar ons oog gericht op Christus Jezus, de voleinder van ons geloof.
    fineke

    BeantwoordenVerwijderen