maandag 14 maart 2011

*17* Een slaaf.

Het is al heel wat jaren geleden  dat ik gaatjes in mijn oren heb laten zetten.   Ik dacht toen  dat ik er mooier, knapper, meer aantrekkelijker uit zou  zien,  als ik mijn hoofd zou vesieren met schitterende  kleurige bellen.
(Puur ijderheid dus)    In de loop der jaren had ik er dan ook een hele collectie van.    De oorbellen heb ik al lang  niet meer,  maar nog wel  de gaatjes in mijn oren....  
Het hebben van gaatjes komt ook in de Bijbel voor.   Rond de tijd  van  het begin van onze jaartelling hadden veel mannen  gaatjes in hun oren,   niet om hun gezicht te versieren,  maar als een teken naar de mensen toe.        Het teken dat zij een vrijgelaten slaaf waren.    Als een slaaf die gewerkt had in een gezin door de vriendelijkheid van zijn meester vrij kwam,   kon hij besluiten  in het gezin te blijven werken, en aan een ritueel deel mee te nemen,  als teken van loyaliteit  aan zijn meeester.    Het oor van de slaaf werd dan tegen de deurpost gedrukt  en met een priem werd hij aan het huis vast geklonken door zijn oorlel.   De priem werd er weer uitgenomen en iedereen kon nu aan de gaatjes in zijn oren zien dat hij een vrijgelaten slaaf was.     De mensen die het gat in zijn oor zagen, begrepen dat hij een gulle en vriendelijke meester moet hebben gehad  en dat hij er nu vrijwillig voor gekozen had  deze meester te blijven dienen.
We kunnen de toestand van de slaaf vergelijken  met onze verhouding tot God.
Wij waren toen wij nog niet bewust gekozen hadden om Christus als onze Heer en Heiland aan te nemen,  een slaaf van de zonde;  een slaaf van de boze.  De verkeerde dingen die we deden of dachten kwamen onder het beheer van de satan, want  hij is de overste ( de heer)  van deze wereld.   ( en hij wilde ons wel helpen er nog meer te maken)     Wij waren ons niet bewust dat wij slaven waren  en leefden ons leven als ieder ander mens op aarde.   Door genade hebben wij in ons leven,  onze Heiland  leren kennen,  en zo zijn we van de ene slavernij ( van satan) gekomen in de andere slavernij.   We zijn slaaf geworden van onze Heer en Heiland  Christus Jezus.
Wat nou zo mooi is  dat de  liefdevolle en gulle God  ons direct in de vrijheid heeft gezet.   Wij mogen Hem vrijwillig volgen.   Hij eist niets van ons.  Het is zelfs zo, dat wij niets voor Hem kunnen doen,  Wij kunnen Hem niet bahagen  door te menen dat wij voor Hem kunnen werken.   Christus Jezus heeft aan het kruis reeds alles volbracht  en dat is het enige  dat wij in geloof moeten erkennen en voor kunnen danken.
Nee... wij hoefden voor deze vrijheid geen gaatjes in de oren.   Wij weten dat wij verzegeld zijn met de Heilige Geest der belofte, die een onderpand is van de erfenis,  dat wij  uit genade van God hebben ontvangen.
Als ik voor de spiegel sta en kijk naar de gaatjes in mijn oren ( die wonderbaar,  al die jaren niet dicht gegroeid zijn),   zie  ik mij zelf  als een 'vrijwillige slaaf' in het huisgezin van God.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten