woensdag 23 maart 2011

*21* Lente.

Eindelijk, is het lente geworden.   De hele winter heb ik er naar uitgekeken.  Nee, ik ben geen winter-mens die het heerlijk vind in de kou sneeuwballen te gooien of een wandelingen te maken in de kou.   Winter is voor mij..... wachten op de lente ! !   Prachtig om te zien  hoe de harde grond  van de winter open moet bartsten voor het nieuwe leven dat naar boven komt.  Ik denk dat God ook zo naar ons kijkt.   Ook Hij geniet als Hij ziet dat wij  steeds meer  het 'Nieuwe Leven'  dat Hij in ons heeft gelegd  naar buiten laten komen.   Onze harde buitenkant van 'ik-gerichtheid' moet eerst zacht worden.  Dat gaat niet van zelf.  Van huis uit zijn wij niet  vriendelijk en meelevend.  Veel mensen denken dat liefde met een gevoel begint,  maar liefde is een keuze die je elke dag weer maakt.  Het is heel verassend te zien hoe mensen reageren op een glimlach of een blijk van geduld en vriendelijkheid.    En hebben wij niet alle reden om vriendelijkheid uit te stralen.   Wij hoeven het niet te hebben van dit leven,  wij hoeven niet alles uit dit leven te halen wat er in zit. God heeft ons is een geweldige belofte gegeven, dat alle begrip te boven gaat en  Hij laat zich elke dag zien door zijn Woord.   Door ons daarin te verdiepen maken we onze harde  koude grond  zacht,  zodat naar buiten kan komen  wat Hij er in heeft gelegd.   Sla de Bijbel open op welke bladzij dan ook en over elk vers dat je leest kun je wel de hele dag nadenken.   Nee daarvoor hoef je niet in een stil  hoekje van het huis te kruipen, maar onder je dagelijkse beslommeringen of onder een wandelen op straat,  kun je over een vers nadenken.  Zelfs het kortste vers in de Bijbel  heeft ons veel te zeggen.   Het staat in Johannes 11 vers 35:    'Jezus weende'   Als je de geschiedenis leest over de 'opwekking van Lazarus' denk je na: waarom huilde Jezus ?   Was het om Lazarus, was het om de mensen, of was het  omdat Hij wist  dat de dood nog een vijand voor hen was en dat Hij dat voor hen op zou lossen aan het kruis.
In Jozua 1, vers: 8 lezen we:      'Het Woord mag niet wijken uit uw mond,  maar overpeins het dag en nacht, opdat gij nauwgezet handelt  overeenkomstig alle wat daarin geschreven is, want dan zult gij op uw wegen uw doel bereiken en voorspoedig zijn'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten