dinsdag 8 maart 2011

*14* Ons gebed:

Dit is ons gebed:
Dat de  God van onze Here Jezus Christus,  de Vader der Heerlijkheid,  ons geve een geest van wijsheid en van openbaring  in Zijn Woord  om Hem recht te kennen: ( zie het blog van zondag 6 maart over: recht snijden).... dat de ogen van ons verstand verlicht mogen worden,  zodat we mogen weten wat de Hoop van Zijn roeping is  en hoe rijk de Heerlijkheid is  van Zijn erfdeel in het Heilige ( waar Christus is)  en hoe overweldigend groot Zijn kracht is  voor ons, die geloven, dit naar de werking van de sterkte van zijn macht, die  Hij  heeft uitgewerkt in Christus,  door Hem uit de doden op te wekken  en Hem te zetten aan Zijn rechterhand ( in Zijn macht) in de Hemelse gewesten ( in het Over-Hemelse)  ver boven alle overheid en macht  en kracht  en heerschappij  en alle naam,  die genoemd wordt,  niet alleen in deze,  maar ook in de toekomende eeuw (= aioon).   En Hij heeft  alles  onder Zijn voeten gesteld  en Hem als Hoofd  boven al wat is, gegeven  aan de Gemeente,  die Zijn Lichaam is,  met de volheid van Hem, die dit alles in allen volmaakt.
Efeze 1: 17-23.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten