donderdag 10 maart 2011

*15* Onze zegeningen

In God Woord  lezen we dat wij 'gezegend zijn met alle  geestelijke zegeningen  in het Over-Hemelse, gezegend in Christus
Niet een paar zegeningen,   enkele,  of allerlei, ..... nee,  God geeft ons  alle zegeningen  die Hij een gelovige kan geven.   Deze zegeningen zijn geestelijk van aard.   Dat houdt in dat ik ze niet kan zien, ruiken of aanraken.   Het zijn de zegeningen, die de voorrechten vormen van ons 'Hemels Burgerschap'  en we mogen ze ons nu reeds toe eigenen.   Ze komen in ons bezit  of we kunnen ze ervaren,  als we leven in de sfeer van veréénzelviging met Christus. 
Als je blijft bij  de natuurlijke dingen  van de aarde,  zul je niets ervaren van deze rijke zegenigen.
Over deze zegeningen lezen we in de brief aan  Efeze in het eerst hoodstuk;  de verzen 3 tot 14.
Het zijn  belangrijke verzen uit de Bijbel,  omdat  de verdere brief  en de brieven die later nog door Paulus geschreven zijn  eigenlijk een uitleg zijn van deze 7 zegeningen.
De eerste zegen is:  dat we met Christus uitverkoren zijn,  al vóór de nederwerping van de Kosmos.
God heeft ons al  'in Christus' uitgekozen   voordat de eerste mens op aarde wandelde.
De tweede zegen is:   dat wij bestemd zijn als 'zonen' van de Vader
Hij heeft ons  geadopteerd en ons  een zoonsplaats gegeven  in Christus.
Wij zijn tot lof van de Heerlijkheid van 'Gods genade',  die wij hebben ontvangen in de Geliefde (= Christus)
God heeft ons  begenadigd in Christus,  en  een rijkdom van genade is over ons gekomen.
De vierde zegen is:   dat wij  de volkomen verlossing hebben ontvangen  door het bloed van onze Heer en Heiland Jezus Christus,  en dat onze overtredingen  (zonden) vergeven zijn door de rijkdom van Zijn genade.
God heeft onze fouten van gisteren, van vandaag, en wat we morgen nog zouden doen  volkomen weggedaan.   Dankbaarheid is ons antwoord hierop.
Het is een teken van ongeloof als we zouden vragen  ( b.v. in het Onze Vader)  of  Hij onze zonden wil vergeven,  terwijl we weten dat hij al onze zonden reeds weg heeft gedaan.
Wij mogen de verborgenheid van Gods wil kennen;  dat is de vijfde zegen.  Hiervoor geeft hij ons helder inzicht (= epi-gnoosis) gegeven,  om het Plan  dat God Zich voorgenomen heeft te ontdekken. 
Dit is Gods Heils Plan dat zijn volheid zal krijgen in de eind-tijd en waar wij nu reeds gezegend zijn.
De zesde zegen zegt:  dat wij in Christus het erfdeel ( de erfenis) hebben onstvangen. Wij mogen delen in de erfenis die Christus toekomt  en zijn nu reeds verborgen met Christus  in God  in het Over-Hemelse,  opdat wij zouden zijn tot lof en eer van Zijn Heerlijkhied.
De laatste zegen verteld ons  dat wij in Christus, verzegeld zijn met de 'Heilige Geest der Belofte'.
Deze verzegeling geeft ons de zekerheid op ons toekomstig  'Hemels Leven'  en de  Heilige Geest geeft ons  'kracht'  in ons dagleijks leven.  Wij mogen bidden  om met 'kracht'  gesterkt te worden door de  Geest van God  in ons denken,  opdat  Christus door het geloof  in ons hart woning make ( Efz. 3: 24-17). Het is niet zo dat de 'Heilige Geest' in ons komt,  dat zou onmogelijk zijn, omdat de Heilige Geest:  God  Zelf is,  maar we worden gevuld met:  'heilige geest'( kracht)   in onze geest.
Deze 7 zegeningen zijn ons deel geworden, en met de verzegeling van de Heilige Geest,  zijn wij veilig in Gods hand en voor altijd  verborgen in zijn Liefde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten