vrijdag 18 maart 2011

*20* Opnieuw.

Ik denk wel eens,  als iemand het 'Plan van God'  niet kent,  zal hij nooit de Bijbel kunnen begrijpen.   Aan de genade die God geeft aan de wereld  gaat  'een Plan' vooraf.    En om maar meteen met de deur in huis te vallen:   'Het gaat niet om jou !'   Het Plan dat God aan het ontvouwen is,  heeft een hoger doel,  dan alleen de verlossing van de mens.   De mens is  het middel  dat gebruikt wordt in  Gods Heils-Plan.
Laten we eens helemaal terug gaan naar het begin,  en verder terug,  toen er nog geen begin was.
We vinden God algenoegzaam omringt door cherubs, serafs, engelen en aartsengelen,  'alles in allen  in God'.
Door hoogmoed van de beschutte cherub, volmaakt van gestalte ( lees Ezechiël 28: 11-19)  , en de engelen opstand die daar op volgde,  werd de aarde woest en ledig  door de val van de cherub in de kosmos.
(Deze gevallen cherub  komen we later in de Bijbel tegen  als: satan:  Gods tegenstander).
Toen de aarde woest en ledig werd,  begon de HERE opnieuw   en in zes dagen werd de aarde geformeerd,  en  op de zevende dag zette God  'twee mensen' in het Hof:  Adam en Eva,  vol van God.
Met als doel de wereld  (de Kosmos en alles wat daar in is)  te verlossen van satan,  door een Koninkrijk op te richten,  zodat alles weer onder beheer van God geplaatst kan worden  en  'God alles in allen' kan zijn.
Maar ze werden Hem ontrouw....en de HERE begon opnieuw  met:  'Noach'.  Met de acht mensen uit de Ark begon een volk op aarde te groeien,  maar ze bouwden de toren van Babylon  om 'een god' te ervaren.
Ze werden  God ontrouw...en de HERE begon opnieuw  met: 'Abraham'  uit Ur,  met de belofte van een groot Volk  met een aardse en een hemelse roeping,  maar ze werden God ontrouw....en de HERE  begon opnieuw met  'Mozes' die het Volk leidde door de woestijn   met een belofte van  het land Kanaaän,  maar ze werden Hem ontrouw....en de HERE begon opnieuw  met 'David en Salamo' en de bouw van de Tempel, maar toen het Volk terug kwam uit de balingschap  werden ze God ontrouw....en de HERE begon opnieuw   met:  'de Zoon'.    Hij kwam naar de aarde met de belofte het Koninkgrijk op te richten,  maar het Volk werd Christus ontrouw... en de HERE begon opnieuw met:  'de Apostelen',  die met wonderen en tekenen het Evangelie van het Koninkrijk  verkondigden aan het Volk,  maar ze werden ontrouw....en de HERE begon opnieuw met: 'Paulus', die de grote Genade van God bekend mocht maken  aan de heidenen  en het Geheimenis van het 'Lichaam van Christus'  aan de kinderen Gods, en deze gelovigen zullen hun vervulling vinden in het  Over-Hemelse  in Christus,    maar de meerderheid van de mensen willen het niet horen  en zullen Christus ontrouw worden.... en  de HERE zal opnieuw  beginnen  met het 'Volk van Israël',   als zij zich bekeren en zullen zeggen:  'Gezegend is Hij, die komt in de Naam des HERE' ( Math.23: 39), en  het Koninkrijk zal opnieuw verkondigd worden,  maar zij zullen door de 'Grote Verdrukking' gaan en Hem ontrouw worden.... en de HERE zal opnieuw beginnen met een 'gelovig overblijfsel'   als Christus Wederkomt op aarde, en de satan opgesloten wordt in de put,  opdat de mens vrij  tot God kan komen.  Dan zal het Koninkrijk opgericht worden;  1000 jaren lang,  maar satan zal aan het eind van 'de aioon'  de mens weer kunnen verleiden  en zij zullen Christus ontrouw worden...en de HERE zal opnieuw beginnen met de volgelingen die Hem trouw blijven  op  'de Nieuwe Hemel en de Nieuwe Aarde',   als het Hemels Jeruzalem  nederdaalt   en alle mensen vervuld worden van God.   En  niemand zal meer ontrouw zijn aan de HERE.....want  zij zullen niet meer verleid  kunnen worden door 'satan en zijn trawanten', omdat dezen vernietigt worden in de 'Poel der Vuurs'.   Een Nieuwe Begin  is begonnen;  zonder einde, en God zal  'alles in allen'  kunnen zijn.  En God zal in alle  Lof,  Eer en  Heerlijkheid  één  in Zijn Schepping.
Zoals vóór het begin  'alles in God'  was,  zal nu  na het einde  'God alles in allen'  zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten