zondag 6 maart 2011

*12* Recht snijden.

Als een arbeider  op het land die  'rechte voren trekt'  om zijn land te verdelen,  zo wordt dit van ons gevraagd te doen  bij het  bestuderen van het 'Woord der waarheid'.  ( 2 Timotheüs 2: 15)    
Het is voor een boer erg lastig  om overal  verschillende stukken grond te hebben  om te bewerken. Het is echt moeilijk om een perseeltje aardappels te rooiien  tussen een land met mais.   Veel praktischer is het  om al de grond bij elkaar te hebben,  en  het land te verdelen in rechte stukken zodat duidelijk is waar het land van de buurman begint.
 Zo is het ook met het Woord, zegt de Bijbel.   Alles uit het 'Woord van God'  is ons ter lering gegeven  en is nuttig,  maar niet alles in Gods Woord  gaat over ons.  ( 2 Timotheüs 3: 16)     Als gelovigen van de 'Bedeling der Verborgenheid'.  (=  het  Evengelie van de onnaspeurlijke rijkdom van Christus:....de Bediening van het Geheimenis, dat door de eeuwen heen verborgen is geweest in God.     Efeze 3 vers 9).   hebben de laatste brieven van Paulus  de belangrijkste boodschap voor ons  als gelovigen van deze tijd.
Natuurlijk is het goed kracht te putten uit de Psalmen,  maar we moeten in  het achterhoofd houden  dat het in de  Psalmen niet over ons gaat,  maar over het Volk van Israël: Gods Volk  en dat het  in de Psalmen  hoofdzakelijk gaat  over Christus. 
Natuurlijk is het goed  het leven van de Here Jezus te bestuderen  in de Evangeliën,  maar we moeten beseffen  dat God niet van ons vraagt   heilig en onberispelijk te leven om zo het Koninkrijk te beërven, maar dat we beseffen dat we in God ogen  reeds heilig en onberispelij zijn door Zijn genade.
Natuurlijk is het goed  in Openbaring te lezen,  om te zien wat er in de toekomst zal geschieden,  maar we moeten beseffen  dat de  'grote verdrukking'  niet over ons komt,   maar over het Land van God:   Israël en de landen rond om.
In de Bijbel gaat het over verschillende groepen mensen,  in verschillende tijden  en bedelingen. 
Gods Plan  met Israël  als Volk  is geheel anders  dan Gods bedoelingen met 'de Gemeente', die 'Zijn Lichaam' is in onze tijd.
We moeten onderscheid maken in 'Gods Woord':    wie het heeft geschreven,    aan wie het is gericht,  op welke tijd het betrekking heeft    en waarom het geschreven is. 
Hier is  'helder inzicht'  (Grieks: epi-gnoosis) voor nodig.  dit is de 'kennis van Boven'; dat is kennis,  die gericht is op God  en  niet op ons verstand.
In Efz. 1: 7,  4:13,  Col. 1: 9,  3: 10,  en in Filp. 1: 9,  kunnen we lezen  over deze  'epi-gnoosis'.
Om deze 'Boven-kennis' mogen we bidden,  want God 'wenst',  dat een ieder zich tot  'erkentenis der Waarheid'  zal keren. ( 2Tim. 2: 25).

Geen opmerkingen:

Een reactie posten