vrijdag 1 april 2011

*23* 1 April.

'1 April'    Het is vandaag de dag van de grappenmakers.  'Weest op uw hoede'   Als kind vond ik het prachtig een ander te foppen en later toen ik zelf moeder was vond ik het nog leuker om mee te spelen en me zelf te laten verrassen.  Gisteren las ik in de krant dat er gratis 'groen' closet-papier word uitgereikt aan de bewoners van dit dorp   in het kader van het   duurzaamheidsbeleid van de gemeente   en het gebruik van  'duurzaam geproduceerd en biologisch afbreekbaar hygiëne-papier'.     Men kan vandaag gratis een proefpakketje afhalen, en....een gratis kopje koffie wordt aangeboden.    Ik vraag me af,   zouden er echt mensen op afkomen?   We lezen het wel in de krant.   Ik houd wel van grapjes. ( daar kan Harm over meepraten ! ! )   Een grapje is eigenlijk een leugentje en je hoopt dat de ander er om kan lachen als ze achter de waarheid komen en zien dat ze gefopt zijn.   En als je er samen om kunt lachen  geeft dat dubbel plezier.    Iets anders is het als het om  een echte leugen gaat.  Er worden meer leugens verteld dan waarheden denk ik wel eens.  Reclame,  t.v.,  internet,  wie kun je nog geloven.    Liegen hoort nou eenmaal  bij de gevallen wereld waarin wij leven,  want de 'vader der leugen'  is de duivel ( de 'diabolos' = de dooréén-werper ) In Joh. 8: 44 staat:  'dat er in hem geen waarheid is  en wanneer hij de leugen spreekt, spreekt hij naar zijn aard.'
De eerste leugen die in de Bijbel staat,  vinden we al in Genesis 3 vers: 4;   in het Paradijs.    Daar vinden we dezelfde 'satan';  Gods tegenstander:  die zich voor doet als de slang.  ( De vertaling van Nachash = de 'Schitterende':  de engel des lichts'  van 2 Kor. 11 : 14).  We vinden  satan in het Paradijs in gesprek met Eva. Zij discussiëren over 'de boom'  die midden in de hof staat.  Satan zegt:  'als je van deze boom eet,  zul je geenszins sterven'.   Terwijl  hij weet dat God hen een gebod op had gelegd  om  niet  van de boom te eten, omdat ze dan 'voorzeker zouden sterven'. ( 'stervende zult gij sterven' staat er in de grondtekst).  De grondslag van de zonde is:   'de leugen'.   Dat was in de tijd van Adam en Eva  en dat is nu nog zo.   Al het kwaad begint met een leugen.   Iedereen die macht over iemand wil uitoefenen,  begint met  liegen,  Alle oorlogen zijn begonnen  met een leugen.     'God waarachtig  en ieder mens leugenachtig'.  In Col. 3: 9 zegt Paulus (ook tegen ons):  'Liegt niet meer tegen elkander, daar gij de oude mens met zijn praktijken afgelegd , en 'de nieuwe (mens)' aangedaan hebt'.   Satan zal alle moeite doen om ons te laten liegen en bedriegen  tegen onze meedemens. Wat hebben wij dan veel aan het 'Woord van God'.  Daarin vinden we Gods waarheid  die ons leiden kan.  Dat kunnen we met een gerust hart lezen en tot ons nemen, want  voor God  is het onmogelijk dat Hij liegen zou. ( Hebr. 6: 18).  Wij kunnen  vertrouwen (= geloven) op de beloften  die de  'God, die niet liegt' , vóór eeuwige tijden aan ons beloofd heeft.   Want onze  God is een 'niet-liegende God'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten