dinsdag 5 april 2011

*25* Geloven.

In de Bijbel  staat een mooie omschrijving wat  'geloven'  is.  Het staat in Hebreeën 11 vers: 1:  'Het geloof nu is:  de zekerheid der dingen, die men hoopt   en het bewijs der dingen,  die men niet ziet'. Een  criptische omschrijving  van het woord 'geloof', waar je even over na moet denken voordat je het begrijpt.  Geloof is: zekerheid en bewijs van dingen die men hoopt en dus niet ziet.  'Hoop' en 'niet zien'  hebben met elkaar te maken.  Onze Hoop is b.v. 'de opstanding na de dood' en dit kun je nu nog niet zien, maar zekerheid en bewijs hiervoor vinden we in Gods Woord.  Geloven is aannemen de dingen die God zegt.   Geloven is de onzichtbare hand van God waardoor wij genade ontvangen.  Geloven is gemakkelijk, maar in de mens zelf is iets  dat 'Gods genade' weerstaat.  De inhoud van het geloof vernederd de mens en treft zijn hoogmoed aan. Geloof gaat gepaaard met bekering  en de mens moet dan zijn eigen  zondigheid erkennen.  Erkennen dat hij nietig is en dat er een God is die 'Almachtig' is.  Daarom moet elke gelovige wijze leraren hebben die de grond voor hem omwoelen en de zaden van het geloof  in goede vruchtbare grond zaaien.   Iedereen die tot 'waarachtig geloof' gekomen is in de Here Jezus Christus,  is verbonden met de  'Heilige Geest der belofte'.  De gelovige heeft de geweldige positie in Christus ontvangen.  'Hij is verlost uit de macht der duisternis en overgebracht in het 'Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde'  in Wie hij de verlossing heeft ontvangen door Zijn bloed  en de vergeving van zijn zonden'. ( Col. 1: 13-14).  In Christus is de gelovige voortdurend aanwezig voor het aangezicht van God.  Het geloof is een gave van God.  Wij kunnen er niets bij verdienen door meer te gaan geloven. ......... Zodra wij door het geloof aanvaarden dat:    * wij met Christus mede-levend zijn gemaakt  en met Hem mede- opgewekt zijn  in een nieuw leven,   * wij één leven zijn met Christus en dat ons leven met Christus verborgen is in God,   * wij als Zijn Lichaam met Hem mede gezet zijn in het Over-Hemelse en dat Hij ons Hoofd is,   * wij een 'Boven-Hemels burgerschap' bezitten,  * wij de dingen moeten bedenken die 'Boven' zijn en dat    * wij  uit die Boven-hemelse werkelijkheid nu op aarde leven, .......Dan: zullen wij op alle terreinen van ons leven ervaren  dat Hij dit nieuwe  hemelse leven in ons voedt.  Zijn 'opstanding-leven' laat Hij in ons groeien en Hij maakt ons krachtig door de kracht  van Zijn Geest.  Dit is absoluut geen onbereikbaar ideaal,  want vanuit God gezien, is dit aan ons  reeds gebeurd:  Wij zijn met Christus mede-levend gemaakt en mede-opgewekt. Wij zijn met Hem mede-gezet  in het Over- Hemelse. Dit hoeft niet meer te gebeuren.  Het is alleen maar afhankelijk,  of  wij dit echt willen geloven.  Het geheim van een overwinninsleven is:  'Hem te kennen  en de kracht Zijner opstanding'.  Een wandel ( leven) in nauwe gemeenschap met Hem,  zal ons Zijn Kracht doen ervaren  in alle details van ons leven.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten