maandag 4 april 2011

*24* Waarheid.

Na de vorige blog   over de leugen, wil ik het nu hebben over de 'Waarheid'.  De leugen en de waarheid liggen heel dicht bij elkaar,  want wat voor de één een absolute waarheid is,  kan toch  een leugen zijn. En dat heb ik aan de lijve ondervonden.    Een groot deel van mijn leven geloofde ik niet in  God.  Nog niemand had mij uitgelegd over de liefde van God en dat die ook voor mij was.  Ik hield mij bezig met de 'werken van de duisternis', zonder dat ik dat in de gaten had.   Heel wat uren hield ik mij bezig met astrologie,  aura-healing,  meditatie, yoga,  theosofie,  enz.  enz.  Ik ontmoette aardige mensen die interessante dingen te vertellen hadden.  Ik onderzocht het boeddhisme en hindoeïsme,  en las over goeroe's en hun theorieën.  Zo had ik mijn 'eigen waarheden' geschapen, waar ik  'heilig' in geloofde.  Ik verdeelde al deze bezigheden in witte en zwarte magie, en ik hield mij natuurlijk bezig met  witte magie.  Niets mis mee, dacht ik.  Tot dat ik er achter kwam dat er geen verschil is tussen wit en zwart  en dat al deze bezigheden uit de 'koker van de duivel' kwamen:  Gods tegenstander:  de satan.  Hij zal er alles aan doen om de mens van de ware Waarheid af te houden, en  daar is hij al 6000 jaar mee bezig.  Hij weet dat zijn tijd af loopt  en dat hij uiteindelijk op God Zijn tijd,  vernietigd zal worden in de 'Poel de Vuurs'.  Vijftien jaar geleden gingen mijn ogen open voor de 'Waarheid van God'.  Deze Waarheid omvat het gehele Woord van God, waarin Zijn Plan van verlossing is neergelegd.  Ik heb het verschil leren zien  tussen de waarheid die ik zelf had gemaakt en Gods Waarheid.  Ik ontdekte dat er maar 'één Waarheid'  bestaat en dat  alle andere waarheden  daar ondergeschikt aan zijn.  Ik had me al die tijd bezig gehouden met waarheden van 'de schepping', waarheden  en meningen van mensen. Terwijl  'De Waarheid'  daar boven lag,   namelijk: de Waarheid van 'de Schepper'.   De basis van deze Waarheid is  Christus Zelf.   In  de Bijbel ( Gods Woord) vinden we deze Waarheid beschreven.  Het is het 'Woord der Waarheid' dat we moeten vast houden.  Christus is het vlees geworden Woord en het heeft onder ons gewoond ( Joh. 1:14) en alle dingen zijn door het Woord geworden ( Joh. 1: 3).  Dit is het is het Evangelie  van ons behoud,( de blijde boodschap).   Het vindt zijn vervulling in  het 'Plan dat God',   dat Hij heeft met Zijn Schepping.  Wij moeten niet alleen geloven in deze Waarheid, maar wij moeten deze ook uitdragen;  volgens Ps. 86 vers 11:  'Leer mij,  uw weg, opdat ik in Uw Waarheid wandele.'   Deze Waarheid moet ons denken veranderen, zodat onze houding naar de wereld in overeenstemming is met Gods Waarheid.   Om gelovig ( een gelovige in Christus ) te worden heb ik de Waarheid moeten erkenen. Aan het kruis is Christus  voor mijn fouten en overtredingen gestorven en  zo heeft Hij mij verlost van mijn zonden en overtredingen.  Mijn fouten worden  mij niet meer toegerekend;  niet mijn fouten uit het verleden,  niet van vandaag  en niet van morgen. Alleen zo kan ik  heilig en onberispelijk voor God  verschijnen.  Deze 'Waarheid' is de basis van mijn geloof.  Wat ben ik dankbaar dat ik deze Waarheid heb mogen ontdekken.  Vroeger was ik bezig mijzelf te veranderen door allerlei waarheden op mij zelf toe te passen. Ik probeerde mij zelf te verlossen om zo een beter mens te worden  Terwijl ik voor God al goed genoeg was.   Nu weet ik dat al deze waarheden ondergeschikt zijn aan 'De Waarheid' die te vinden is in Gods Woord.  Christus heeft voor mij alles gedaan en daar kan ik niets meer aan toe voegen  dan alleen met een dankbaar hart tot Hem te komen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten