zondag 22 mei 2011

*40* Apocalyps.

'22 Mei',  oef.... we zijn er nog ! !
Aardbevingen, overstromingen; 'de aarde zal vergaan op 21 Mei 2011', was de waarschuwing van een  Amerikaanse evangelist aan de wereld. Billborden in alle grote steden werden opgehangen om de mensen te waarschuwen.  Op T.V. zag je een gezin dat huis en haard had verkocht.  Hun grootste zorg was hun ongeboren kind, want ze wisten niet zeker of hun zoon in de buik van de moeder wel mee opgnomen zou worden in de lucht, als zij Jezus tegemoet gingen.   Dit is het zoveelste eind-doem senario. Geen wonder dat mensen niets meer te maken willen hebben met gelovigen die zich christenen noemen, en deze onzin uitkramen. 
'Mijn Volk gaat tegronde aan gebrek aan kennis' zegt God in Zijn Woord. (Hosea 4:6)  Het werd gezegd tegen het Volk Israël, maar het is nu nog even actueel.  Want hoeveel christenen van nu denken niet dat de Here Jezus spoedig weder komt. Want dat staat immers in de Bijbel !  En wat in de Bijbel staat is waarheid.  Elke generatie heeft gedacht dat ze het mee zouden maken, maar dat heeft de gelovigen van nu niet aan het denken gezet.  Na 2000 jaar kun je toch niet meer spreken van een 'spoedige wederkomst'.  Een regel bij Bijbelstudie is: 'alle schrift is wel voor ons, maar gaat niet over ons'.  Wij kunnen uit het gehele Woord van God lering trekken, maar in de Bijbel gaat het over verschillende groepen mensen in verschillende tijden en in verschillende bedelingen. En als je daar geen onderscheid in maakt, denk je dat alles wat in de Bijbel staat, voor jou van toepassing is. Dan denk je dat alles wat de Here Jezus tegen zijn discipelen gezegd heeft,  ook voor jouw geldt. Dan denk je dat de wonderen en tekenen die gedaan zijn in de Handelingen tijd, ook nu nog gebeuren.  Dan denk je dat elk moment de bazuin zal klinken en dat je op de wolken in een oogwenk weggevoerd kan worden, de Here tegemoet. Want dat staat in Tessalonicenzen 4: 17 .
Wat ben ik blij dat ik door Bijbel studie meer inzicht heb gekregen in Gods Woord.  Dat ik geleerd heb 'de dingen die verschillen.... te onderscheiden'  (Filp.1:10, St. Vert.).  En één onderscheid is, dat God voor de gelovigen van deze tijd, een veel hogere positie in gedachten heeft. 'Vergeet hetgeen achter je ligt'  zegt Paulus 'en strek je uit naar de kennis van Christus Jezus , onze Heer, opdat je  Christus, die Boven is  mag winnen'.( Filp. 3: 8-14) 
Wij als gelovigen van het Lichaam van Christus zullen  na onze dood  de 'Uit-opstanding tussen de doden uit'  meemaken, om in een 'Verheerlijkt Lichaam' dat gelijk is aan Zijn Lichaam, de overweldigende rijkdom van Zijn genade te tonen, in het Over-Hemelse, in  de komende eeuwen = aionen. 
'En de bazuin, de opname en Wederkomst van Christus dan'... zul je denken ?  Laat dat staan voor die groepen voor wie het gechreven is.  Christus Jezus, de beloofde Messias zal voor Zijn Volk op aarde wederkomen en zij zullen het 'Evangelie van Bekering'  verkondigen over de gehele wereld. Als  koningen en priesters zullen zij rond gaan, en de velden zullen wit zijn om te oogsten. Zij zullen aan de slip vast gehouden worden en de mensen zullen zeggen: "Breng ons naar Het Koninkrijk van Christus in Jeruzalem".  God houdt alles in zijn Hand en zal de wereld niet laten vergaan.  Meer dan duizend jaar zal de Christus op aarde heersen en dan zal er een Nieuwe Hemel en Aarde onstaan, waar God tussen hen zal wonen. ( Openbaring 21: 3-5) God zal dan alles in allen kunnen zijn. De Hemel en Aarde zullen in één vloeien en wij mogen dat, vanaf het begin, in Gods genade, allemaal meemaken als 'Lichaam van Christus'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten