maandag 16 mei 2011

*39* Huis van God.

Stel je voor een prachtig groot huis met hoge ramen. Om bij de voordeur te komen ga je een brede trap op naar een groot bordes. De voordeur van het grote land-huis staat open. Boven de deur is een  bord opgehangen  waarop staat: 'Welkom aan ieder die hier binnen gaat'. Vol verbazing ga je naar binnen. In de hal zijn veel mensen en je had niet verwacht dat het zo druk zou zijn. Je vraagt je af, 'van wie is dit Huis?' Je hoort een stem en iemand zegt: 'Dit is het Huis van God.  Wij zijn de tweede bewoners van het huis. Vroeger woonde hier een heel Volk, maar toen God het beheer van zijn huis aan zijn Zoon had gegeven, is het Volk vertrokken. Maar zal ik je een geheim vertellen:  eens zal God zijn Volk weer terug halen van de uiteinden van de wereld en weer terug brengen in Zijn Huis, zodat wij allen één grote familie zullen vormen'.
De hal waar je in staat, is ruim en je ziet veel deuren die op de hal uitkomen. Je ziet een trap naar boven, maar het meest verbaast ben je als je achterom kijkt, want boven de deur waar je net door naar binnen bent gekomen, lees je een ander bord waar op staat:  'Uitverkoren !  'Slaat dat op mij ?'  vraag je je af. Er staat direct iemand naast je, die zijn arm om je heen slaat en je verzekerd dat een ieder die geloofd in het bloed van de Here Jezus Christus, uitverkoren is voor God.  Je bent een kind van God geworden en behoort nu tot het 'huis-gezin' van de Almachtige God.  'Treedt binnen in het Huis van God' zegt de stem. 'Ik ben benieuwd welke kamer je binnen gaat, want je kunt niet in de gang blijven staan.  Maak een keuze !' Je ziet drie deuren en één deur ziet er wel heel mooi uit.  Prachtig versierd met gouden ornamenten en beelden. In de kamer is het nog mooier. De wanden vol met beelden en schilderijen in het warme licht van tientallen, nee, honderden kaarsen. Je hoort prachtige grogoriaanse muziek. Mensen met schitterende gewaden lopen rond en de sfeer is vol eerbied en plechtigheid. Voor één beeld branden heel veel kaarsen en mensen knielen neer. 'Dit is het beeld van Maria'  hoor je zeggen, Onze heilige moeder Gods'  Hier steek een kaars voor haar aan ! !'  Je draait je om, en loopt weg.
In de hal vind je een andere deur, niet zo prachtig versierd, maar toch indrukwekkend. Je loopt de kamer binnen. Hier geen pracht en praal. Alleen een kruis aan de wand. Er speelt een orgel en mensen zitten op brede banken. Boven de mensen is een preekstoel, waar een dominee op staat, die er voor geleerd heeft. Hij heeft een boek in de hand en zegt: 'We moeten ons aan de regels houden, laten we de wet nog eens doornemen ! Iemand tikt je op de schouder en zegt: 'Je moet blijven, anders kom je in de hel'. Je draait je om en loopt de hal weer in.
Achter de laatste deur hoor je vrolijke muziek. Hier geen orgel, maar een ware muziek-band  met een zwingend koor er bij. De mensen zingen mee en klappen in de handen. Ze zijn blij en heffen hun handen op naar boven en sommigen dansen op de muziek. Je voelt je meteen thuis en doet mee.  Soms staat er iemand op, die verteld hoe hij door God gered is uit de duisternnis en nu tot het verbond behoort en  het eeuwige  leven heeft verkregen. Haleluja, prijs de Heer ! !  Dat maakt de mensen nog blijer en je zingt en jubelt mee en  blijft een poosje. 'Heb je de  Heilige Geest al ontvangen ?' hoor je iemand zeggen.  'Anders kun je niet in tongen spreken !'   Langzaam loop je naar de hal en sluit de deur.
 'Je gaat me toch niet vertlellen dat je al uitgekeken bent' hoor je een stem zeggen. 'Of ben je zo iemand die teleurgesteld de deur uit loopt. Misschien hoor je wel bij de ontevreden mensen, die naar meer zoeken. Deze mensen gaan de trap op, en zoeken het boven, maar ik kan je wel vertellen als je dat doet, hoor je er niet meer bij.  Wij noemen deze mensen: geloofs-fanaten.
Je kijkt naar de trap. Die is helemaal verwaarloosd. De leuning zit los en sommige treden zijn kapot. Voorzichtig ga je de trap op, en als je boven bent sta je met verbazing te kijken.  Het is er zo licht, alsof er helemaal geen dak op het huis zit. Hier geen deuren en kamers, maar één grote ruimte. Geen gezang en muziek, maar rust en stilte. Mensen staan in groepjes met elkaar te praten. Bij andere mensen staat een leraar die het Woord van God uitlegt, zodat het Woord 'recht gesneden' zal worden.  En er zitten mensen alleen, met de Bijbel op schoot.  'Welkom in De Gemeente, het Lichaam van Christus'  hoor je iemand naast je zeggen. 'Wij onderzoeken hier het Woord van God, want alle dingen zijn door het Woord ontstaan en het Woord is vlees geworden en woont onder ons. Ons oog is gericht op onze  Opgestane Verhoogde en Verheerlijkte  Heer en Heiland: Christus Jezus, die ter rechter hand Gods zit. Als je je in Zijn Woord verdiept, dan zal je ontdekken, dat wij hier zijn tot opbouw van het Lichaam van Christus. totdat wij allen de 'eenheid des geloofs' en de volle kennis van de Zoon Gods bereikt hebben. Je bent welkom bij iedere groepje die je ziet, er is geen onderscheid onder ons. 
Je gaat naar een groepje mensen toe, iemand schuift opzij, zodat je er bij kunt zitten en de vrede Gods, die alle verstand te boven gaat vervuld je hart, want je bent  thuis gekomen in het 'Huis van God'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten