maandag 2 mei 2011

*35* Opstanding.

Op 4 mei herdenken we de slachtoffers van oorlogsgeweld en in het bijzonder de  gevallenen uit de tweede wereld-oorlog. We staan stil bij  het leed, de pijn, het verdriet dat gedragen wordt door mensen die de oorlog hebben meegemaakt.  Wat mij elke keer weer raakt zijn de beelden uit de vernietigings-kampen. Eén film-beeld blijf mij bezighouden.  Je ziet een rij vrouwen met kinderen aan de hand achter elkaar lopen in het kamp. Alsof ze naar de markt lopen op een mooie zomer dag. Argeloos lopen de kinderen met de moeders mee. Maar wij weten dat ze niet naar de markt lopen, maar naar de dood in de gas-kamers. Binnen een uur zullen al deze mensen vernietigd zijn. Wat een levens die verloren gaan.  Maar voor God zijn zij niet verloren. Hij kent iedere moeder bij naam en kent ieder kind.  Hij ziet de gruwelen waar de mens toe in staat is. Hij was aanwezig bij het lijden in de dood van deze moeders en kinderen en van de andere 6 miljoen vermoorde Joden.  Hij is er bij als ze straks opstaan uit de dood. Want hoewel zij de Here Jezus hun Verlosser nog niet kennen, weten zij  dat ze eenmaal zullen opstaan uit de dood. In Job ( één van de oudste boeken uit de Bijbel) lezen ze al: 'Want ik weet dat mijn Verlosser (Hebr.: Goël) leeft en ten laatste op aarde zal opstaan' = in Zijn wederkomst. ( Job. 19: 25) 'en zo legt een mens zich neer en staat niet weer op; totdat de hemelen niet meer zijn'. (Job 14: 12) en in zo vele teksten uit het Oude Testament spreken over een 'opstanding uit de dood'. b.v. 1 Sam. 2: 6, 'De HERE doodt en maakt levend, Hij doet in de sheool ( het graf) nederdalen en weder opkomen'... En God komt zijn beloften na.  Eén maal zullen mensen die uit Adam geboren zijn  (en dat is ieder mens), opstaan uit de dood en voor Christus gesteld worden. Zeker aan het Joodse Volk  heeft God bijzondere beloften gedaan, die dan vervuld zullen worden. Op dit moment liggen de Joden nog in de sheool = het graf. Hun lichaam  is reeds vergaan, maar hun ziel ligt ( in onwetendheid, als in een slaap toestand) te wachten tot dat Christus wederkomt  op aarde, en de (laatste) bazuin zal klinken. Dan zullen zij de 'opstanding uit de dood' meemaken en het Koninkrijk dat dan opgericht zal worden op aarde, binnengaan.
Wat is een een genade voor ons, gelovigen van het 'Lichaam van Christus',  dat wij onze Heer en Heiland nu reeds hebben mogen leren kennen.  Wij hoeven niet te wachten tot de Wederkomst van Christus, voor dat wij mogen opstaan uit de dood. De opstanding uit het graf van de gelovigen van het Lichaam van Christus is een 'vóór opstanding'.  Een opstanding vóór de andere opstandingen uit. De schrift spreekt over een  'vóór uit-opstanding tussen de doden uit' ( in het Grieks: eis ten ex-anastasis ten ek nekron)  Filp. 3:11. Deze 'vóór uit-uitopstanding' is een individuele opstanding uit het graf, die plaats zal vinden vóór de  'algemene opstandingen der mensheid' ( 1 Kor. 15: 20-22)  in de toekomende eeuw. (na de Wederkomst van Christus op aarde). De gelovigen van het Lichaam van Christus weten zich nu reeds  geestelijk met Christus levend-gemaakt, opgewekt en gezet in het Over-hemelse.  Zij zullen na de 'uit-opstanding uit de dood',  in een 'Verheerlijkt Lichaam' aanwezig zijn op de 'Dag van Christus' als Hij zal verschijnen in Heerlijkheid. Dan zal Hij opstaan van de plaats aan 'Gods rechter-hand' en Verschijnen ( Grieks: epiphaneia)  in Heerlijkheid om te gaan optreden op aarde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten