donderdag 26 mei 2011

*41* Over-Hemelse.

Al een paar keer is de uitdrukking:  'Over-Hemelse' gevallen, en omdat dit woord in de Bijbel niet  voorkomt, is het misschien goed dit woord eens te verduidelijken. 
Het 'Over-Hemelse' is de vertaling van het Griekse woord: 'epouranios'.  Dit woord kun je verdelen in twee stukken:  epi = boven ( of: over) en ouranios =  het hemelse.     In de Bijbel wordt 'epouranios' vertaald met: 'Hemelse gewesten', waarbij het woord 'gewesten' eingenlijk heel misleidend is, want dit woord houdt in dat er meerdere gebieden zouden zijn in 'het Hemelse'. Maar het Over-Hemelse  is de plaats waar Christus zit aan de rechter hand (macht) van God en waar wij verborgen zijn in Hem.
Het is dus de plaats van het 'ontoegankelijke licht', dat geen mens kan zien, of gezien heeft. ( 1Tim. 6: 16)  Het is de plaats waar God woont en troont. 
'Ver boven alle hemelen',  in het Grieks:  'huperanoo pas ton ouranos', is Christus opgevaren om bij God alles tot volheid te brengen. ( Efz.4:10)  Dit is ver boven de twee geschapen hemelen, die wij met ons blote oog kunnen waarnemen. De 'eerste hemel' begint al boven het kleinste grasprietje op aarde. De hemel waarin de vogels vliegen en waarin wij de vliegtuigen hoog in de lucht zien. Na de dampkring begint de 'tweede hemel', namelijk de sterrenhemel. Buiten deze  geschapen hemelen is een 'geestelijke sfeer'  waar God zich bevind.  Het is een plaats die niet aan tijd en ruimte onderhevig is, want  het bevind zich buiten de ganse schepping en dat is misschien nog wel het moeilijkst te begrijpen.  Het Over-Hemelse kan zowel boven ons zijn, maar even goed kan het de aardse sfeer doordringen  en  in- en om ons heen zijn,  in een tijdloze (eeuwig durende)  toestand.
Het Over-Hemelse is de 'ruimte'  vóór dat de schepping er was  en  het zal tevens de 'ruimte' zijn dat overblijft als hemel en aarde  hun taak hebben volbracht en  'God alles in allen zal zijn',  ná de tijden der aionen.
Wij mogen nu reeds weten dat wij deel zullen uitmaken van het 'Over- Hemelse', want wij bezitten het Hemels-burgerschap (Filp. 3: 20), en God heeft ons mede levend gemaakt met Christus en mede -opgewekt en mede- een plaats gegeven  in het Over-Hemelse:  in Christus Jezus, om  in de komende aionen (eeuwen)  de overweldigende  rijkdom van Zijn genade, die over ons is gekomen, te laten zien, (te tonen).( Efz. 2: 6).
Wij moeten als gelovigen van de Gemeente, het 'Lichaam van Christus' steeds onze geweldige positie in het Over-Hemelse realiseren.  Dat wat geestelijk nu al een feit is, zal straks, na onze dood zichtbaar voor ons worden, want dit is de plaats waar Christus zal Verschijnen, voordat Hij Wederkomt  op aarde. En wij zullen daarbij zijn op 'Die Dag': de 'Dag van Christus'. Want...als Hij verschijnt in Heerlijkheid, zullen ook wij met Hem verschijnen en deel krijgen aan Gods onbegrensde veelheid van genade.  Reeds nu mogen wij ons hier in verblijden. Wij leven feitelijk nog wel in deze wereld,  maar behoren in geestelijk opzicht reeds tot de realiteit  van Gods Hemelse Heerlijkheid.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten