donderdag 5 mei 2011

*36* Vrede.

Deze week vieren we, dat we meer dan 65 jaar in vrijheid leven. Ik moet er dan wel bij vertellen dat alleen in het westerlijke deel van de wereld deze vrijheid onder de mensen is.  Een leven zonder oorlog. In de rest van de wereld woedt het vuur van de oorlog nog steeds voort. Dan weer hier en dan weer daar.  Het Joodse Volk kent het woord 'vrede' als  gebruikelijke groet:  Zij zeggen: 'Sjaloom' tegen elkaar als beroeting. En deze 'sjaloom' betekend niet alleen vrede,  maar ook heelheid en harmonie.  En juist deze harmonie is zo moeilijk te vinden in het midden oosten.  Vrede kan alleen maar onstaan als de mens tevreden is met zich zelf, en de ander niet wil overheersen, maar onze 'ik-gerichtheid' zit diep geworteld. En zo lang  de mens aan de macht is in deze wereld, zal er geen vrede zijn.  Maar eens, zal de macht van de mens plaats moeten maken voor de 'Vrede-Vorst' , en.... Die zal 1000 jaren heersen. Dan zal er in Zijn Koninkrijk op aarde vrede zijn. Maar zo ver is het nog niet en moeten we het nog doen met de macht van de mens. De Bijbel roept ons op meer oog te krijgen voor onze eigen 'zelf-zucht', waarvoor we ons zo gemakkelijk verontschuldigen. Naarmate we Gods genade  meer en meer gaan waarderen, veranderen we van ik-gerichte mensen, in mensen die op anderen gericht zijn, en die hun blijdschap uiten door een verlangen om Christus beter te leren kennen. 'God is een beloner voor wie Hem ernstig zoeken'.
Een mooi gebed vind ik in Filippenzen 4: 4, ' Verblijdt u in de HERE te alle tijde ! en laat uw vriendelijkheid bekend zijn aan alle mensen.  De HERE is nabij.  Weest in geen ding bezorgd,  maar laat voor alles, uw wensen door gebed en smeking met dankzegging,  bekend worden bij God.  En de 'vrede Gods', die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten behoeden in  Christus Jezus'. Daar is ons medicijn voor ontevredenheid. Maak al je verlangens bekend bij God. 'O,... maar dat doe ik ook'  zul je wel denken.  Ik heb een rijk gebeds leven. - Als er ziekte is in mijn omgeving,  smeek ik God om genezing, - als ik iets niet kan of wil, vraag ik God om hulp, en - als ik iets nodig heb laat ik het God weten, zodat Hij er iets aan kan doen. Je snapt wel dat dit niet de gebeden zijn waar bij God zijn vrede kan geven.  Gebeden met 'een vraag' woekert onze ontevredenheid alleen maar aan. Omdat je niet tevreden bent met je situatie vraag je God deze te veranderen. Paulus bad ook drie maal voor zich zelf, namelijk of God 'de doorn in zijn vlees' wilde verwijderen. Na drie keer had hij door, dat de Almachtige God zich niet liet gebruiken voor zijn aardse verlangens  En hij kwam tot besef dat de genade Gods hem genoeg was.  Met dit besef kreeg hij de vrede Gods.  En zo moet het ook met ons gaan.  Vertel aan God waar je zorgen over hebt maar vraag Hem niet om hier iets aan te doen, hoe graag je dat ook wilt.  Heb vertrouwen dat God alle dingen doet medewerken ten goede.  Bidt om Zijn kracht en nabijheid de situatie te verdragen. We zijn geen 'kinderen' in geloof meer, die alles aan hun vader moeten vragen, maar beschouw jezelf als volwassen, als een 'medewerker van God', die zelf beslissingen neemt en daar zelf verantwoordelijk voor is.  Toch is er één vraag-gebed waar God zich in zal verheugen,  en dat is de vraag om helder inzicht en fijngevoeligheid om Zijn Woord beter te kunnen onderscheiden, (Filp. 1:9-11) en om kennis van boven = epe-gnoosis, om in alle  wijsheid en geestelijk inzicht,  de HERE 'waardig te wandelen'. ( Kol. 1: 9-12)
God zal je inzicht geven in Zijn Woord, dat nodig is om Zijn liefde en genade te ontdekken. Zodat je ontdekt dat God reeds alles aan je gegeven heeft. Hij heeft je in Zijn zoonschap aangenomen met alle beloften die daarbij behoren.  Als Hij naar je kijkt, ziet Hij zijn Zoon, Die alles volbracht heeft, opdat jij het Leven na de dood in Heerlijkheid zult binnen gaan.  Wat valt er nog te wensen voor dit aardse leven? Wat moeten we God nog meer vragen, als nu reeds de Vrede Gods ons eigendom is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten