maandag 9 mei 2011

*37* Zegeningen.

Voor wie geloofd  dat Christus is gegeven als 'Hoofd van de Gemeente, het Lichaam van Christus' en geloofd dat hij daar deel van uit maakt, bezit het Burgerschap in de Hemelen waarvan wij de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten.  (Filp. 3:20). Als iemand de Heer wil zoeken, moet hij dus 'Boven' zijn, waar Christus nu is, verborgen in de rechterhand van God.  Veel christenen volgen de Jezus op sandalen  en streven zo te leven, zoals Jezus  leefde op aarde, maar wij zoeken de Verhoogde Verheerlijkte  Christus Jezus in het Over-Hemelse.  Daar ligt onze Roeping. Onze toekomst ligt in het 'Lichaam van Christus', waar wij in de toekomende eeuw ( aioon)  de overweldigende rijkdom van Zijn genade over ons mogen tonen aan de overheden en machten  in de Hemelse Gewesten.  Ons verlangen is niet het Koninkrijk op aarde, of de opname bij Zijn wederkomst, of  hebben het 'Nieuwe Verbond' als uitgangpunt voor het geloof, want deze beloften behoren aan het Volk Israël. Deze beloften laten we staan, aan wie ze toe behoren. Dat is het 'Woord van God recht snijden'.( zie het blog: recht snijden)
Wij hebben andere beloften en zegeningen van God ontvangen. Zegeningen die verder en hoger rijken dan de zegeningen van het Koninkrijk. In het Woordenboek staat onder 'zegeningen':  heil, voorspoed  en... rijk met aardse zegeningen gezegend zijn.  En dat zijn nu juist de zegeningen die God niet geeft. Voor aardse zegeningen moet jezelf zorgen.  De zegeningen die God geeft, zijn 'geestelijk' van aard.  God geeft zegeningen die pas te genieten zijn, na de 'opstanding uit de dood' in het Over-Hemelse, bij onze Heer en Heiland, in het Lichaam van Christus.  Dat je als 'zoon' aangenomen bent in Christus, en in Hem 'uitverkoren' bent, merk je in dit leven op aarde niets van. Tenzij deze zegeningen je blijdschap en vreugde geven, bij het vooruizicht hiervan. Iemand zei eens: 'wat je geloofd, dat krijg je'. En daar zit een kern van waarheid in. Als je Chirstus niet ten diepste kent, zoals God het bedoeld heeft voor deze genade-tijd, kun je niet verwachten dat de zegenigen die daarbij behoren, je deel genoot worden. De gezindheid van Christus moet in ons zijn, om de zegenigen te ontvangen. Je moet geestelijk volwassen worden,  Gods Heils-Plan in de Bijbel onderzoeken,  je moet een navolger van Paulus zijn. De brief die Paulus schreef aan de  Filippenzen  is hiervoor een goede richtlijn. God onze Vader heeft ons met alle geestelijke zegen in het Over-Hemelse gezegend in Christus Jezus. In het volgende blog zal ik de zegeningen die God ons door Zijn genade gegeven heeft  laten zien. Het enige wat God van ons vraagt is je deze zegenigen toe te eigenen, zodat we zekerheid vinden in onze positie in Christus en..... te geloven.
Geloven is 'amen' zeggen op hetgeen God beloofd heeft in Zijn Woord.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten