woensdag 1 juni 2011

*42* Hemelvaart.

In het boek Handelingen, lees je de verbazing van de apostelen toen ze zagen dat hun Heer opgenomen werd door een wolk in de lucht. Na Zijn opstanding hadden ze nog veertig dagen  met Hem gesproken over al wat er te zeggen was, betreffende  het komende Koninkrijk Gods dat zou komen op aarde. En toen werd Hij aan hun oog ontrokken in een wolk in de lucht. 
Wij zouden daar niet meer verbaast over zijn. Dat hebben wij al zo vaak gezien op T.V.  Het begon met de Wald-Disney film van  'Peter Pan'. Hij vloog door de lucht alsof het niets was.
In de jaren 80 had je de films van 'Enter Prise'. Met dat ruimte schip werden er constant mensen in de lucht weg getoverd en op andere planeten weer neergezet.  "Beam me up, Scotty !"  Een tikje op een knopje op de borst en daar gingen ze weer de lucht in. Dat was heel normaal. 
En wat dacht je van  'Bat man'. Die vliegt door de lucht  met een snelheid van het licht.  Nee, voor ons zou het geen verrassing  zijn geweest, als we het zouden zien.  Voor de apostelen wel, zij hadden  dat nog nooit gezien.
Twee mannen in witte klederen, waarschijnlijk engelen, leggen het hen uit.  Zo als de Here Jezus opgenomen werd in de lucht, zo zal Hij ook wederkomen uit de Hemel-lucht. Als het volk IsraĆ«l tot geloof gekomen was, zou dat in hun leven ook gebeurd zijn. Maar wij weten dat de apostelen  allemaal ten dood werden gebracht in de Handelingen tijd. In het jaar 63 lezen we zelfs dat de prediking aan de Isrealieten aangaande het Koninkrijk Gods stop werd gezet.
Het komende Konkrijk werd opgeschort tot het volk wel zou willen horen.  En dit duurt nu al bijna 2000 jaar.
De Here Jezus Christus, de Messias is nog steeds in de Hemel, en bouwt daar 'in de verborgenheid', Zijn Lichaam op,( het Lichaam van Christus)  aan de rechterhand Gods.
De gelovigen van  De Gemeente  mogen weten dat zij geestelijk nu reeds daar geplaatst zijn. Op de 'Dag van Christus' zal het Lichaam van Christus voltallig zijn en zal Christus verschijnen in Heerlijkheid, en de gelovigen van het Lichaam van Christus,  met Hem.
Daarna zal Hij Zich openbaren aan de onzichtbare hemelse wezens, (de engelen in de hemel-lucht), die  in zijn schepping aanwezig zijn.  Dan zal Hij  verder nederdalen naar de aarde en zijn voeten zetten in Jeruzalem, op de Olijf-berg. Dan  zullen ze Hem zien komen, zoals Hij opgevaren was ten tijde van de apostelen.
'En wij ?'  zal je denken, 'zijn wij daar dan ook bij ?'   Ja....wij zullen dat  aanschouwen vanaf de boven kant. Vanaf onze Hemelse positie zullen wij daarbij zijn. Wij maken deel uit van Zijn Heils-Plan en zullen deel uit maken van Zijn Heerlijkheid. Hoe dat precies zal zijn, hebben wij nog niet gezien op T.V.  Wald-Disney heeft er nog geen film van gemaakt, zodat het voor ons toch nog een verrassing zal zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten