zaterdag 25 juni 2011

*49* Liefdesmaaltijd.

Soms komen er aan de lange snoer van levens-kralen  een pareltje, die je graag even wat langer zou willen vast houden.  Zo'n pareltje onderging ik vrijdag avond, toen ik samen met de medewerkers van het Joodse Schooltje was uitgenodigd voor een 'shabbat-viering' in de Synagoge in Zuidlaren. Daar aan een brink van groen gras en oude bomen stond een piep klein gebouwtje. Het was niet veel groter dan ons Joodse schoolte in Leek. Na de hartelijke welkomst-sfeer met koffie en soesjes, begon de dienst. Met verbazing zag ik hoe met veel eerbied en liefde (en vooral met blijdschap)  psalmen en delen uit de Thora werden bezongen in het Hebreeuws. Dit Volk dat de Here Jezus als Verlosser nog moet leren kennen, buigt vol overgave voor de Almacht van God,  Dezelfde God die wij mogen  kennen als HEER en onze Vader.  Na de dienst werden de tafels gedekt voor de gezamelijke broodmaaltijd, die na de shabbat-dienst van de vrijdag-avond werd genuttigd.  Het is een 'liefdesmaaltijd',  zoals  die in de Evangelieën en Handelingen beschreven staat. We lezen  in Handelingen 2: 46, dat de gelovigen elke dag eendrachtig in de Tempel waren en 'het brood braken'.  Vele malen in de Bijbel lezen we over het 'brood breken'. Ze leefden als één grote familie bij elkaar en gebruikten dagelijks de maaltijd. Ieder nam naar vermogen eten voor de maaltijd mee, dat dan gezamelijk genuttigd werd.  Op deze vrijdag-avond maakte ik zo'n maaltijd mee. Over het speciaal gevlochten brood werd een zegen uitgesproken, in stukken gescheurd (gebroken) en ieder kreeg een deel van het brood.  Met een slok wijn werd met:  'L'Chaiem'  ( op het leven) geproost, waarna de maaltijd begon. Het was een blijde maaltijd met veel gesprekken en vrolijkheid. 
In de Bijbel komen we twee soorten maaltijden tegen.  De gezamelijke maaltijd na een dienst (de liefdes-maaltijd) en 'de maaltijd des Heren'.   Deze laatste maaltijd wordt één keer per jaar gehouden tijdens de Pesach-viering. Volgens de eerste dag der sabbats-weken op de 14e Abibh werd de 'Seder-maaltijd' gehouden.  Een onbesnedene, (een niet Jood), had geen toegang tot deze maaltijd. Het werd thuis gevierd in gezins-verband.en op maar één tijdstip namelijk: in de avond of in de nacht. Het was een gedachtenis-maaltijd en in de Handelingen-tijd was het een geweldige gelegenheid om van Christus:  het Ware Lam van God te getuigen, Die het 'nieuwe verbond' met de 12 vertegenwoordigers van het Volk ( de 12 discipelen)  gesloten had.
Wij in onze tijd kennen nog een maaltijd,  namelijk 'het avond-maal', waar de dominee of voorganger in de ochtend of middag-dienst  een stukje brood uitdeelt en iedere gelovige een slokje wijn mag drinken uit de beker die rond gaat.   Maar deze vorm van 'avond-maal' zoals die in de kerken gehouden wordt, komen we nergens in de Bijbel tegen. Het is niet een liefdes-maaltijd van Handelingen 2: 46 en ook niet de Sedermaaltijd die één keer per jaar gehouden werd.  Waar komt deze vorm van maaltijd vandaan ?
Het is nog een stukje erfenis van de Roomse Kerk.  Zij hebben van de twee maaltijden uit de Bijbel een traditie gemaakt met (ongegist) brood en wijn en  beweren zelfs, dat het stukje brood op dat moment veranderd  in het lichaam van Christus  en de wijn veranderd  in Zijn bloed.  De kerken hebben deze 'traditie van brood en wijn' overgenomen en halen hierbij ook nog de teksten over het Nieuwe Verbond  aan. (b.v.: Lucas 22: 20) 
Wat is het nu ?.... de gezamlijke liefdes-maaltijd of de Sedermaaltijd van het Joodse Pesach ?
Geen van beiden. Het is 'het niet recht-snijden van het Woord',  wat tot gevolg heeft dat beloften die God gegeven heeft aan  Zijn Volk,  overgenomen worden door gelovigen van deze tijd. ( die denken dat zij nu het geestelijk Israël zijn geworden)  Terwijl God juist voor de gelovigen van nu een geweldige Roeping en Hoop in het vooruitzicht heeft gesteld, (die niet wordt gezien).
700 jaar voor Christus zei Hosea:   'Mijn Volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis'. ( Hosea 4: 6), maar gelukkig komt het goed !  want in Jesaja 11 vers 9 lezen we dat in de toekomst:   'de aarde vol zal zijn van de 'kennis des Heren',  zoals de wateren de bodem van de zee bedekken'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten