dinsdag 14 juni 2011

*46* Simeon en Hanna.

Een tijdje geleden hoorde ik een overdenking over Simeon en Hanna. Hier in was een  symboliek te vinden over de voortgang van het Plan van God met Zijn schepping.  Dat verwacht je niet uit het 'Evangelie van Lucas', en daarom was het des te verrassender.  In Lucas 2: 22 tot 39 lezen we over Maria en Jozef, die de Here Jezus als pasgeborene brengen naar de Tempel in Jeruzalem, zoals dat gebruikelijk was, om Hem de Here God voor te stellen en een offer te brengen.  En daar aan de poort zat een man, genaamd: Simeon, die de Vertroosting van Israël verwachtte. Geleid door de Geest kwam hij in de Tempel. "Mijn ogen hebben Uw Heil  gezien, dat Gij bereid hebt voor alle volkeren; licht tot openbaring voor de heidenen en  heerlijkheid voor Uw volk Israël'.  Wonderlijk dat Simeon het hier als eerst heeft over de volkeren en de heidenen, die het Heil zullen zien en dan over Israël.  Dat lezen we ook in Handelingen 28 vers 28.  'Het Heil Gods ( de persoon Here Jezus)  is aan de heidenen gezonden, die zullen horen'.   De naam Simeon betekend in het Hebreeuws:  horen,  'de horende'.  De heidenen hebben dan ook als eerste gehoor gegeven aan het Evangelie van Christus.  De prediking over het Koninkrijk Gods is als eerst wel aangeboden aan Israël, maar die hebben niet willen horen, want hun oren waren hardhorend geworden. Simeon had gelijk gekregen;  het Heil is gebracht voor het aangezicht van alle volkeren.  In Colossenzen 1: 25 lezen we dat Paulus (als apostel der heidenen)  het Woord Gods tot zijn volle recht heeft doen komen; het Evangelie van het  Geheimenis: Christus (het Heil) onder u, de Hoop der Heerlijkheid.  In die tijd leven we nu ! 
Als tweede wordt genoemd Hanna, een profetes.  Een profetes is iemand die inzicht heeft gekregen in het handelen van God en dit doorgeeft aan het Volk.  Er was toen nog geen Bijbel, zoals in onze tijd om Gods Plan te ontdekken.  Haar naam: Hanna betekend 'bede om genade'.   Van Hanna wordt verteld dat zij uit de stam Aser komt, één van de zonen van Jacob.  Het is hier gelijk duidelijk dat het hier betrekking heeft op Israël. ( bij Simeon werd zijn afkomst niet vermeld)  Wat verder nog verteld wordt is dat haar man is gestorven en dat zij weduwe is geworden, net zo als Israël nu is.  Ook Israël is zonder man  en Lo-Ami in de ogen van God.  Hanna kwam er bij staan en zij loofde mede God  en sprak over Hem tot allen, die voor Jeruzalem verlossing verwachtten.  Hanna is een type van Israël, die in de toekomst de Here Jezus als hun Messias zullen verwachten.
Wat is de  Bijbel toch een geweldig boek, dat al in het begin van het leven van de Here Jezus laat zien, hoe de voortgang van  Gods Plan met Zijn schepping  zal gaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten