woensdag 13 juli 2011

*53* Iets doen.

Van jongs af aan is ons geleerd dat 'niks doen' niet wordt gewaardeerd en dat 'druk bezig zijn' complimentjes opleverd.  Want wie heeft als kind niet gehoord "Zit je nu al weer te niksen?" We kijken dan ook altijd om ons heen of we misschien iets kunnen doen, want  "ledigheid is des duivels oorkussen" zegt een bekend Nederlands spreekwoord.  Werken geeft voldoening en zeker als het te maken heeft met ons geloof.  Toen ik nog bij een Evangelische gemeente behoorde, had ik opgeteld,  bijna 10 taken op mij genomen.   Net als zoveel gelovigen die 'de Verborgenheid' hebben leren kennen, heb ik deze plaatselijke gemeente verlaten omdat God  een hogere weg laat zien  voor gelovigen van deze tijd.
Ik weet nu dat ik behoor tot het Lichaam van Christus en om tot een  gemeente of kerk te behoren is geen noodzaak  voor mijn geloofs leven. Het is fijn om met gelijk gestemden Bijbel studie's te volgen of naar een overdenking te luisteren, maar een gemeente met gezag en uiterlijkheden,  behoort niet  tot   "De Gemeente" die God op dit moment opbouwd.    Het Lichaam van Christus wordt gevormd door God zelf  in het Over-Hemelse, waar Christus het Hoofd is en de Leden (de gelovigen)   Zijn Lichaam vormen.  Uit het Hoofd groeit het Lichaam tot volheid   en  is een aanvulling van Hem. ( Efz. 1:23).
De grootste zorg die wij met ons menselijk-denken hebben is:  "Wat zullen wij daar moeten doen ?", Wij weten uit de Schrift dat wij Gods Genade mogen tonen,  maar als wij alleen maar ten toon worden gesteld, zullen wij ons dan niet verevelen ?
In de Schrift vinden wij  minstens 4 taken die op ons wachten, als wij daadwerkelijk toe zijn getreden tot  het 'Lichaam van Christus' in het Over-Hemelse.
* Ten eerste: zal God in de toekomende eeuwen door het Lichaam de uitnemende rijkdom van Zijn genade bekend maken. En de Leden zullen Zijn pronkstukken zijn, van wat Hij heeft gedaan.  Zijn genadewerk zal dan tentoon gesteld worden. God zal laten zien wat Hij uit zondaren bereiden kan:  voleindigde mensen aan Christus gelijkvormig.
* Ten tweede: Wij zullen met Christus aan het Hoofd dienend werkzaam zijn aan allen die nog tot deze voleinding moeten komen. Van Hem wordt gezegd dat Hij alles is allen vervuld, en Het Lichaam zal hierin  mede werkzaam zijn,  om 'het Al'  tot zijn volmaaktheid te leiden.
* Ten derde: Het Lichaam is een vervulling (een invulling volgens Efz. 1: 23). Een ingezet stuk om de scheur te dichten ( te herstellen), die is ontstaan door satan  en zijn geestelijke boosheden, toen hij door God uit het Over-hemelse is gezet, omdat hij hoogmoedig werd.  Met Christus die 'alles in allen' vervult, zal het Lichaam werkzaam zijn; zij zijn de volmakende opvulling van alle dingen.  De sluit-steen  van het scheppingsgebouw.
* Ten vierde:  Reeds nu wordt door de Leden van de Gemeente, die tot de 'Prijs der Roeping Gods' gekomen zijn , aan de overheden en machten in het Over-Hemelse iets bekend gemaakt:  Gods veelvuldige en veelkleurige wijsheid naar het voornemen der eeuwen  (Plan der aionen) dat Hij gemaakt heeft in Christus Jezus ( Efz. 3:10)
Wat is Gods genade groot voor hen die dit mogen verstaan. Wat een heerlijk vooruitzicht ligt er voor ons klaar, om hier in  te mogen mee werken,  en niet alleen straks, maar ook nu, door 'waardig te wandelen' naar de Roeping waarmee wij geroepen zijn in Christus Jezus.
Je zou deze boodschap van 'de Verborgenhied' wel aan alle gelovigen in  gemeenten en kerken willen bekend maken, maar helaas het wordt niet verstaan.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten