maandag 18 juli 2011

*56* Heilige Geest der belofte.

'In Hem zijt gij, toen gij gelovig werd, ook verzegeld met de Heilige Geest der belofte', staat er in Efeze 1 vers 13. Dit merkteken, dat God Zelf op ons heeft geplaatst, kan niemand meer verwijderen. Satan, Gods tegenstander niet en ook wij zelf niet. Toen Hij Zijn merkteken op ons plaatste, behoorden wij Hem voor altijd toe. Wie de boodschap van 'Het Heil'  (onze behoudenis)  heeft geloofd en aanvaard, die weet dat hij nu:  'in Christus'  is.
Paulus zegt tot 2 keer toe: "Door genade zijt gij behouden" ( Efz. 2: 5 en 8).
Deze verzegeling ( in het Grieks: 'arraboon' = onderpand)   met de Heilige Geest is alleen  in deze 'tussen-tijd van Genade' aanwezig.  Een ieder die tot geloof gekomen is, wordt door God verzegeld met de Heilige Geest. Dit gaat niet gepaard met zalving of boven natuurlijke gaven. 'De Gemeente, die Zijn Lichaam is', wordt juist gekarakteriseerd door de afwezigheid van allerlei tekenen, wonderen of krachten. Een zogenaamde  'doop met de Geest'   is onschriftuurlijk.
Iedere gelovige is gedoopt  (= ingelijft) met de Heilige Geest. Nergens in de Schrift wordt de gelovige aangespoord te streven naar 'de doop met de Geest'.  Een 'gelovige in Christus' die de Heilige Geest niet heeft, bestaat niet ! 
De Geest komt in ons bezit,  niet alleen na onze bekering, maar wordt onmiddelijk gegeven aan een ieder die gelooft in Jezus Christus. "Toen gij gelovig werd, zijt gij verzegeld met de Heilige Geest".
Het is 'de Geest' van het heimwee naar wat komt  en van de vervulling wat reeds geschonken is.
Ook al gaat erwel eens iets mis; de belofte en de zekerheid blijven.
De Heilige Geest werkt niet in hen die buiten de 'Heerschappij van God' staan of willen staan.  De volgorde is:  horen....geloven en dan 'verzegeling met de Heilige Geest'.
God heeft Zijn eigendomsmerk op ons gezet, door ons de Heilige Geest te geven. Het is een bewijs dat wij kostbaar zijn voor God en een belofte voor de toekomst. Een zekerheid voor alles wat wij nog niet kunnen zien, maar wat in Christus reeds wel tot ons bezit is gekomen, namelijk onze erfenis in Christus.
Een vaste garantie van Godswege is de aanwezigheid van de Heilige Geest bij de gelovigen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten