zondag 17 juli 2011

*55* Kennen.

Volgende week krijgen de kinderen, hier in het noorden van het land  vakantie !  Een heel jaar van kennis opdoen is afgsloten met een examen of een cito-toets. Zij kennen nu de vereiste kennis.
In de Bijbel komen we ook meerdere malen de woorden 'kennen' en 'kennis' tegen. Van ons wordt niet verwacht dat we aan het eind van ons leven een toets hoeven te maken om te kijken of wij de juiste kennis op hebben gedaan.
Het woord dat in het Nederlands vertaald is met 'kennen', heeft een heel andere betekenis in de Bijbel. Voor het Hebreeuwse:  da,ath  en het Griekse:  ginooskoo  hebben wij geen goed vertaald woord.
In het Hebreeuws is het woord: da,ath  afgeleid van:  jada  en dat betekend: 'gemeenschap'.
De eerste keer dat het voor komt in de Bijbel is in Genesis 4: 1, waar staat: dat de mens ( Adam) gemeenschap ( jada) had met Eva.  In de Septuaginta ( = de Griekse vertaling van het boek Genesis) staat voor 'gemeenschap': ginooskoo.  In de (nu oude) Statenvertaling staat:  "Adam bekende Heva, zijn huisvrouw, en zij werd zwanger." Het 'kennen' wat hier wordt gebruikt,  houdt  een 'diep kennen' in,  een intieme relatie, een persoonlijke omgang ! Veel mensen kennen mijn man, maar niemand kent hem zoals ik hem ken.
Het woordje:  'kennen'  komen we honderden malen in de Bijbel tegen en het is meer dan een van buiten geleerd lesje.  Er wordt een 'diep en volkomen kennen'  mee bedoeld.
Als gelovige mogen we Hem gaan leren kennen, vanuit de houding van afhankelijkheid. Spreuken 1: 7 zegt: "De vreze des HEREN, is het begin der kennis  (da,ath)".  En ook in Filp. 3:10, worden we opgeroepen 'Hem te kennen  (ginooskoo) en de kracht Zijner opstanding."
In Math. 22:29 verwijt de Here Jezus de Sadduceërs dat zij de Schrift niet kenden.  Hij zegt: "Gij dwaalt, want gij kent de Schriften niet, noch de kracht Gods."
Het Woord moet je kennen, en kennis moet met  'het geloof' gepaard gaan.  De vraag is: 'Heer, wat wilt U mij leren, wat wilt U mij uitleggen ?'  Het Christendom als religie  is van  'de boze', (Gods tegenstander). Toetssteen is niet onze ogen en oren en gevoel, maar het Woord van God.   Doe aan Bijbel-studie ! !  Toets alles in het licht van Gods Woord en getuig in de wereld waarin je leeft;  draag het uit.
In de eindtijd staat 'de anti-christ' op en hij is liefdevol en geliefd en doet wonderen en tekenen. Richt je daarom op het Woord van God en onderzoek nu al wat tot eer van God is, door Hem volkomen te kennen,  in een intieme relatie met Hem.  Als je zo leeft wordt de duisternis ontmaskerd.

1 opmerking:

 1. Mooi stukje. Ken Hem in al uw wegen, dan zal Hij uw paden recht maken. Wij ervaren hier ook meer religie dan werkelijke relatie. Toch mooie preek door vurige jonge dominee over gemeenschap hebben met God nav openbaringen 12
  http://www.kerkomroep.nl#prov.php%3Fpr%3Dplaats%3Dlutjegast

  Goede zondag
  liefs Diane

  (Het is cito ipv sito)

  BeantwoordenVerwijderen