maandag 4 juli 2011

*51* Onze Vader.

God,  onze Vader,  die in het Over-Hemelse zijt,
Uw hielige Naam is:   JHWH,  de   'Ik-Ben',
door alle tijden heen:   de Zal -Zijnde -Was.
De (bedeling) 'Genade Gods' is verschenen,
'Heil'  brengend voor alle mensen,  waarin
het  'Lichaam van Christus'  zal verschijnen in Heerlijkheid.
U hebt ons het  'Geheimenis van Uw wil'  bekend gemaakt
en Uw voorgenomen 'Heils-Plan'
zal tot volheid komen  in Christus,  als 'Hoofd' boven alle dingen
zowel  in de hemelen als ook  op de aarde.
Geef ons dagelijks een 'geest van wijsheid'
en openbaring in de 'volledige kennis'  van de Zoon Gods.
Wij zijn volkomen verlost door Zijn bloed,  dat is de
vergeving van onze zonden  naar de  Rijkdom van Uw genade.
Wij zijn  mede-Levend  gemaakt en  opgewekt  met Christus
en hebben mede- een plaats gekregen
in het Over-Hemelse,  in Christus Jezus.
En  zoals U ons  vergeven en begenadigd  hebt,
zo  willen wij  onze naasten vergeven.
U hebt ons bekleed met  de  'Wapenrusting-Gods',
om stand de houden  tegen de verleidingen van de duivel.
(totdat, satan zal vergaan in de poel des vuurs).
U hebt ons overgebracht in  het  'verborgen Koninkrijk'
van Uw geliefde Zoon,   waarin wij  mede erfgenaam 
zijn geworden van  Zijn belofte.
Wij zijn naar de 'rijkdom van Uw Heerlijkheid'  met kracht geterkt
door Uw Geest,  in onze  inwendige mens  (ons denken)
en deze 'overweldigende Kracht'  die in ons werkt,
gaat ons  bidden en begrijpen  ver te boven.
Gij,  onze God  en Vader,  zijt waardig te ontvangen
onze dank,  lof,  eer  en heerlijkheid
van geslacht tot geslacht  door alle tijden (aionen) heen
todat  U zal zijn:   Alles in allen.
Amen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten