zondag 11 september 2011

*63* Blogs tot nu toe:

Meer dan 60 blogs zijn er tot nu toe te lezen. Met de datums er voor zijn de blogs makkelijk te vinden.
12-2   Ons burgerschap in het Overhemelse.   * Dit eerste blog gaat over mijn 'thuis' in de toekomst.
15-2   Genade.   * God geeft ons genade om als opgestane mens in een Verheerlijk Lichaam kunnen leven.
16-2   Genoeg.   *  geschreven door Charles Spurgeon; over tevredenheid.
18-2   Tijd.   * wat is tijd? Hoe verloopt de tijd in Gods Plan door de aionen heen.
20-2   Sprookje?   * de eigen wil van de mens tegenover Gods genade.
24-2   Vers. Kol. 3: 3.   * mijn leven verborgen met Christus in God.
25-2   Verdorde blaadjes.   * hoe mijn 'oude mens' veranderd in het Nieuwe Leven.
26-2   de Almacht van God.   * Gods liefde voor ons en onze keuze voor Hem.
28-2   Engelen.   * de invloed van engelen door de aionen heen; van voor de schepping tot in de toekomst.
 3-3   Mijn vriend.   * een verhaaltje over vergeving.
 4-3   het Koninkrijk.   * toen het nog nabij was, nu verborgen is en in de toekomst verschijnt.
 6-3   Recht snijden 2 Tim. 2: 15.  * niet alles uit Gods Woord gaat over ons als gelovigen van deze tijd.
 7-3   Lijden.   * waarom voorkomt God het lijden niet voor ons als gelovigen ? !
 8-3   Ons gebed. Efz. 1: 17-23.   * een gebed naar Gods hart, die Hij zeker zal verhoren.
10-3   Onze zegeningen. Efz. 1: 3-14.   * de 7 geestelijke zegeningen; de basis van ons geloof.
12-3   Waarom ?   * onze keuzes in het leven die God gebruikt, ten goede.
14-3   Een slaaf.   * door Gods genade zijn wij een slaaf (= dienstknecht) van Christus.
15-3   Dank. Efz. 3: 16-17.   * Christus wil wonen in ons hart.
17-3   Jarig.   * een Leven na dit leven in gloria.  Hoera ! !
18-3   Opnieuw.   * Gods geduld met de mens door de aionen heen.
23-3   Lente.   * mijn eigen gerichte 'ik' moet Gods liefde tonen.
29-3   Waterbad Efz. 5: 26.   * Gods Woord reinigt onze binnenkant; ons hart.
 1-4   1 April.   * de leugen van Gen. 3: 4. en ieder mens leugenachtig.
 4-4   Waarheid.    * het Woord van God verandert ons denken.
 5-4   Geloven. Hebr. 11: 1.   * onze positie in Christus: Col. 1: 13-14.
 8-4   40 dagen bezinning.   * afgoden verering van O.T. en rituelen van nu. een gruwel in Gods ogen.
10-4   Dankgebed van 1 Kronieken.   * David dankt God en wij in onze tijd  met hem.
12-4   Waardig wandelen Efz.4: 1.   * onze roeping steeds voor ogen houdend.
14-4   Opofferen.   * het volbrachte werk van Christus aan het kruis; onze Verlosser.
18-4   Ei.   * afgoderij uit de Babylonische tijd en het paasei van deze tijd.
20-4   Verlossing   * het Joodse Passcha  als vooruitschaduw van Christus als Verlosser.
22-4   Pasen. Joh. 20: 15-16.   * opstanding van Christus; onze Hoop.
27-4   Rommel.   * Geloof ! opdat de mens leven in overvloed heeft. Joh. 10:10.
29-4   de Koning Math. 21.  * 'Evangelie van het Koninkrijk' door de discipelen en apostelen.
 2-5   Opstanding.   * de verschillende opstandingen en de uit-opstanding tussen de doden uit van: Filp.3: 11.
 5-5   Vrede. Filp. 4: 4   * ons gebed om de vrede Gods, die aller verstand te boven gaat.
 9-5   Zegeningen.   * onze roeping vast maken en staan in onze positie 'in Christus Jezus'.
11-5   Geestelijke zegen.  * meer dan 40 beloften en zegenigen zijn ons gegeven in Christus Jezus. Geloof het!
16-5   Huis van God.   * in welk deel van het huis ben jij ?
22-5   Apocalyps. Filp. 1:10   * dingen die verschillen in Gods Woord  onderscheiden.
26-5   het Over-hemelse.   * Grieks: 'epouranios'  het ontoegankelijk licht waar God woont en waar geen tijd en ruimte bestaat.
 1-6   Hemelvaart.   * Christus hemelvaart en wederkomst in de toekomst.
 4-6   Baruch ata   * een aanhoudend gebed. 'gezegend zijt Gij'
11-6   Nieuwe mens.  Efz. 4: 24.   * groei tot volkomenheid en opwassen tot volkomen man.
13-6   Gods Heils-Plan.   * opstanding van verschillende gelovigen door de tijden heen.
14-6   Simeon en Hanna. Luc. 2: 22-39.   * heil voor de volkeren en genade voor Israël.
18-6   Zoon-plaats. Efz. 1: 5.   * het Romeins recht in de Handelingentijd en ons zoonschap in Christus.
22-6   Gods zwijgen.   * 2000 jaar zwijgt God om ons genade te kunnen geen.
25-6   Liefdesmaaltijd   * een Shabbat-dienst in een Sinagoge.
29-6   Jezus regeert.   * heerst Hij nu of is satan de god dezer eeuw ? 2 Kor. 4: 4.
 4-7   Onze Vader.   * gebed voor deze tijd !
 5-7   Verstaan.   * Roeping Gods begrijpen en inzicht hebben in onze Hoop.
13-7   Iets doen.   * wat is onze taak in het Lichaam van Christus in het Overhemelse ?
16-7   Gebed. Kol. 1: 9-12.   * de vraag om 'epi-gnoosis',de volkomen kennis van Christus.
17-7   Kennen.   * onze persoonlijke omgang met God.
18-7   Heilige Geest der belofte. Efz. 1: 13.   * Gods eigendomsmerk op ons die geloven.
23-7   Handelingen-tijd.   * het Koninkrijk nabij ? Al meer dan 2000jaar verborgen.
30-7  En daarna ?   * Efz. 2: 5 verteld waar we zijn en Efz. 3: 6, wie we zijn in Christus Jezus.
 6-8   Boekje.   *  aantekeningen uit mijn opschijf-boekje.
30-8   Geestelijke positie.   * in Christus Jezus.
 7-9   Boze aioon.   * de god dezer eeuw.
 9-9   Huis des Heren   * het Huis des Heren van David is het Koninkrijk van de Zoon Zijner liefde.
Met die blog kun je niet naar een bepaald blog toe gaan om het te openen.
Om een blog te kunnen lezen ga je naar het jaar 2011 ( rechts naast dit blog) en tik je op het jaar.
De blogs van 2011 worden zichtbaar en je kiest de maand waarin het blog geschreven is.
Daarna klik je op het uitgekozen blog om te kunnen lezen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten