zaterdag 31 december 2011

*72* Schorre-morrie.

Je ziet ze steeds meer; 'de kerststalletjes' onder de kerstboom. Een romantisch tafereeltje gebaseerd op Lucas 2: 1-20. 
Vroeger zag je de stalletjes hier in het noorden van het land,  niet zo vaak.  Het was echt een Rooms Katholieke aangelegenheid.  Als kind weet ik nog  dat wij met Kerst naar mijn oom en tante gingen om de kerststal te bekijken. Zij hadden als goed Katholiek een enorme kerstboom die tot het plafond reikte. ( heel anders dan bij ons thuis, want mijn vader zocht altijd de kleinste boom uit).  Onder de rijkversierde boom, bij mijn 6 neefjes en nichtjes thuis, stond de kerststal met alles er op en er aan. Geen stalletjes zo als je ze nu ziet, maar een enorme stal met  (elektrische) lichtjes, om alles goed tot zijn recht te laten komen. Over het dressoir waren de velden Efrata uitgebeeld  met herders en schapen. Boven het geheel zag je de verlichte engel hangen die de blijde boodschap bracht  en om het hoekje van de stal kwamen  de wijzen uit het oosten  op hun kamelen al aan, die volgens de Bijbel pas een jaar later bij het huis van de Here Jezus  in Nazaret aan kwamen. 
De hele voorstelling vulde de halve kamer, maar ze vonden het niet erg om een beetje krap te zitten rond de kerstdagen.  Ik vond het schijnbaar ook prachtig, want we gingen elk jaar weer kijken. 
Tegenwoordig zie je steeds meer stalletjes verschijnen onder de kerstboom. Toch zijn er wel wat vraagtekens bij te plaatsen.  Zo is het niet gezegd dat onze Here Jezus in een stal geboren zou zijn. Een stal is een zeer onreine plaats voor de Joden en zeker geen plaats waar een babytje geboren gaat worden.
De Griekse vertaling heeft het over een kribbe, waar de Here Jezus in gelegd zou zijn als baby, maar dit is een Griekse inlegging.   Uit de grondtekst zou de Here Jezus in een  (brood) bak gelegd zijn. ( de Baby van Bethlehem = Hebreeuws: Bethlechem = het broodhuis,  is het Brood des Levens.)  Het kan dus ook een beschutte plaats geweest zijn naast een huis waar het brood bereid werd.  Maar omdat de kribbe in een stal te vinden is, zijn er gelijk een paar dieren bij bedacht ( die in het Bijbelse verhaal niet te vinden zijn) .   De os en de ezel !
Degene die deze dieren in de stal van Bethlehem plaatste, moet wel verstand van Gods Woord hebben gehad. De os en de ezel vinden we namelijk ook terug in Jesaja 1 vers 3. Daar staat:  ' Een rund (een os) kent zijn eigenaar en een ezel de krib van zijn meester, maar Israël heeft geen begrip, mijn volk geen inzicht'.  Wordt hier duidelijk gemaakt dat de os en de ezel wel het Kind aanbidden en het Volk van God niets van Hem willen weten ?  Is dit profetisch voor wat er gebeuren gaat ?  Het schijnt zo te zijn.  Hoe verblind is het Joodse Volk.  Zij zien niet dat het 'kindeke Jezus'  de beloofde Messias is, maar de domme beesten beseffen het wel. 
In het Hebreeuws is de vertaling van  'os en ezel':  'sjorre-we-morro'.  In verbasterd Jiddisch -Nederlands  horen we hier:  'schorre-morrie'.  Het schorre-morrie onder de mensen is het uitschot van de maatschappij.  Het 'schorre-morrie' stond in de stal bij de Here Jezus om Hem te aanbidden.
En zo is het ook gebeurd:   Wij,  (de niet Joden) het  'schorre-morrie' in de ogen van het Joodse Volk,  aanbidden de Here Jezus,  terwijl de Joden Hem nog moeten leren kennen. en Hem nog als Messias zullen moeten aanvaarden.   Zo zien we toch nog een 'waarheid' naar boven komen uit een menselijk bedenksel.

1 opmerking: