maandag 26 december 2011

*69* Kerst-geschenk.

Zo...dat is een tijdje geleden dat ik mijn laatste blog heb geschreven.  Te druk gehad met andere dingen. Ondertussen  een cursus Hebreeuws gevolgd, dat al mijn aandacht nodig had.  Een taal met een geweldige diepgang waar je helemaal blij van wordt.
Maar nu dus een blog en wat is er niet mooier om er vandaag mee te beginnen.   Vandaag herdenken we dat onze Heer en Heiland Jezus Christus als mens in ons midden is gekomen.
De Zoon van God werd mens; wat een dag in de geschiedenis van de mensheid, heeft daar (meer dan 2000 jaar geleden) plaats gevonden. En dit gebeurde haast ongemerkt.  Een engel van God kwam om de herders bij de velden van Bethlehem  het grote te nieuws te verkondigen; dat voor hen de Verlosser was geboren.
De Heer der Heerlijkheid, liggend in een kribbe als een pasgeboren kindje. Waar waren al de andere mensen voor wie Hij gekomen was op aarde ?  Waar was de drukke eigenaar van de herberg, die geen plaats voor Hem had ?  Om nog maar niet te spreken over de  op macht beluste koning Herodes, die Hem direct naar het leven stond. 
Waarom is Hij, die alle Heerlijkheid bezit en rechtmatig Koning is van Hemel en aarde, zo hulpeloos en armoedig naar deze aarde gekomen ?  Het antwoord is kort.  "Om ons !"  Om ons mensen te kunnen redden, moest Hij  ook mens worden. Hij kwam voor de mensen; die toen leefden en die nog geboren moesten worden. (Hij kwam in eerst instantie voor Zijn Volk en zoals Gods Woord ons leert:  voor de gehele mensheid.)
In 2 Korintië 8 vers 9 lezen we:  'Gij kent immers de genade van onze Here Jezus Christus, dat Hij om uwentwil  arm is geworden,  terwijl Hij rijk was, opdat gij door zijn armoede rijk zoudet worden.' 
En toch kon die diepe vernedering van Zijn menswording en armoede ons niet redden. Hij moest de weg naar het kruis van Golgotha gaan, om voor ons te sterven.  Kerst en Pasen komen hier samen.  'De geboorte van Christus bracht God bij de mensen en het kruis van Christus brengt mensen bij God'  Zonder het kruis is er geen verlossing uit de zonde-greep en geen redding uit  de wurggreep van de vijand, (die de overste is van deze aioon ( wereld )) en waar wij dagelijks mee te maken hebben als mens. Van nature doen wij zondige dingen ( ook als je denkt dat je nog niet zo zondig bent).  Voor God zijn wij schuldige zondaars. Alleen op grond van het sterven van Jezus Chirstus, kan God de zondeschuld  van de mensen vergeven,  die naar Hem toe komen met een oprecht hart en in geloof.
Jezus Christus kwam om Zijn leven te geven tot een losprijs voor velen. ( Markus 10 vers 45
Vraag je naar de reden van het kerstfeest dan vind je deze in 1 Timtheüs 1 vers 15:  'Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard, dat Christus Jesus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden.'    Het heilig Woord van God zegt dat Zijn Zoon alle aanneming waard is,  voor iedereen.
Kerst geschenken moeten we wel eerst aannemen.... pas daarna zijn ze ons eigendom.
Dit geldt in het bijzonder voor het geschenk dat God ons in Zijn zoon aanbiedt.  Voor hen die dit aanbod weigeren, zal God eens de rechtvaardige Rechter zijn.  Voor hen die Hem nu reeds zoeken als Heer en Heiland, zal Hij een liefdevolle Vader willen zijn, want:   'Liefde is als de Rechter je Vader wordt.'
Daarom wijst Gods Woord (de Bijbel) ons de weg. Het is een weg voor iedereen, die leidt naar onze God en Vader,  die Zijn hart voor ieder opend.... Maar wie doet zijn hart voor Hem open ?

Geen opmerkingen:

Een reactie posten