zaterdag 24 maart 2012

*95* Het levende Woord.

Er is in de voorgaande blogs  heel wat te lezen over dé Verborgenheid, onze Roeping, van Gods rijkdom van genade  en vele andere geestelijke zegeningen.
Allemaal zaken die te  maken hebben met de ´Bedeling van het Geheimenis´  die de apostel Paulus ons bekend wil maken.  We  moeten niet alleen met het verstand verstaan, welke zegeningen God aan ons geeft, maar dit ook uitwerken in ons leven,  door te gaan staan in de Nieuwe Mens, die we door genade geworden zijn. 
Dit wordt in de Bijbel uitgedrukt met waardig wandelen. Waardig in de Roeping gaan staan, waarmee we geroepen zijn en dit dagelijks in praktijk brengen. Dat is door het geloof aanvaarden, dat het waar is wat God tegen je zegt in Zijn Woord. Dat is je hand er op  leggen en het je persoonlijk toeëigenen en eruit gaan leven,  je dagelijkse omstandigheden bezien door een hemelse bril.  Anders is het onmogelijk om het 'Samen-Lichaam', wat we individueel én met elkaar zijn,  in praktijk te beleven.
Velen kennen hun ´geestelijke staat´  helaas niet. Waarom  niet ? omdat ze geen oog (willen) hebben voor het Woord van God, dat juist voor deze tijd zo belangrijk is. Men legt tegenwoordig veel nadruk op de ´praktische geestelijke ervaring´.  Juist daarmee ontneemt men vaak de Heilige Geest de kans om de gelovige kennis te laten nemen aan die Boven hemelse Roeping, waar de gelovigen van vandaag door genade deel aan kunnen krijgen.  Hun leven gaat dan voorbij zonder dat ze ooit van die Roeping gehoord hebben en al de zegeningen uit Efz. 1: 3-14, blijven voor hen een gesloten boek. De zegening  b.v. dat ze uitverkoren zijn en  heilig en onberispelijk voor God kunnen verschijnen of dat ze in het zoonschap zijn geplaatst en begenadigd zijn in Christus of dat  hun zonden ( overtredingen van gister, vandaag en morgen) door genade vergeven zijn of dat ze volkomen verlost zijn door het bloed van Christus. Al die zegenigen ontvangen ze niet. Deels omdat het niet gepredikt wordt, maar anderdeels omdat ze er zelf ook niet over lezen in de Bijbel en Gods Woord niet bestuderen. Ze zijn eigenlijk verkeerd gericht in hun leven. Ze willen liever een ´geestelijke ervaring´dan ´geestelijke zegeningen´.
Veel samenkomsten van tegenwoordig zijn er op gericht om in  geestelijke  vervoering te geraken. Om iets te beleven, over getuigennissen en over wonderen te horen, naar visioenen of genezingen te streven. Daar staan heel wat samenkomsten bol van, men verbaast zich erover, prijst de Heer en jubelt en raakt verblijdt. Maat staat dan het Woord van God centraal ? Het levende Woord: Jezus Christus ?
Er is geen geestelijke groei meer. Men organiseert tegenwoordig heel wat samenkomsten waar het Woord van God bijna niet meer opengaat.  Allerlei activiteiten moeten plaats vinden. Kaarsen moeten aangestoken worden,  kindertjes komen binnen en die gaan dan zingen, blijde gebeurtenissen moeten verteld worden  enz enz. . en aan het einde gaat de  Bijbel nog een kwartiertje open. En zo blijft de gelovige eigenlijk in een  soort 'baby-status'.
Men vervangt tegenwoordig  de ´werking van Gods Woord´ door ´de werking van muziek en zang´ en ziet dat als de werking van Gods Geest.  Maar het Woord van God moet een brandend hart geven en van daaruit ga je dan de Here bejubelen en prijzen. Als de reden van de jubel is, dat ik in een blijde stemming moet worden gebracht, dan is dat ´blijdschap van het vlees´, waar God buiten staat.
Innerlijke blijdschap komt door de werking van ´Gods Woord´.  Blijdschap ontstaat door het horen van het Woord Gods. die stromen uit je binnenste naar buiten laat vloeien. Dan ga je zingen, ook als er helemaal geen samenkomst is.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten