zondag 4 maart 2012

*92* Poeriem.

Deze week, op 8 maart,  viert het Joodse volk hun Poeriem feest.
Er zijn veel Joodse feesten verchristelijkt, maar voor het Poeriem feest hebben ze nog niets bedacht. Of het zou het Karnaval moeten zijn, wat de Katholieke-gelovigen rond deze tijd vieren.  Ook het Poeriem-feest is een verkleed feest en ook tijdens dit feest wordt er veel lawaai gemaakt. Het feest is echter geen bras-partij  van eten en drinken en plezier maken met jezelf,  maar een feest  van cadeautjes uitwisselen met familie en vrienden.; een echt familie-feest dus.
Poeriem is een heel oud feest. Het vertlelt het verhaal van het 'Boek Esther'.  (blz. 706 van de Herziene Satenvertaling)   Het Poeriem herinnert aan de gebeurtenissen in het Perzisch-Medische Rijk, ongeveer 200 jaar voor Christus.
Een kwaadaardige man, genaamd Haman had het plan om alle  Joden van die tijd te vermoorden. Hij trok lootjes om de datum te bepalen. Daarom wordt het Poeriem ook wel het 'Loten-feest' genoemd.
Een lot heet in het Hebreeuws: Pur/poer = lotsteentje.  In die tijd een gebruikelijke manier om gebeurtenissen te bepalen.
Zijn plannen werden echter verijdeld door Esther en haar oom: Mordechai. Daarom is Poeriem  een 'vreugde-feest'  geworden,  dat herinnerd aan de redding van het Joode volk.
Zowel op de vooravond als op de dag erna,  wordt in de synagogen de hele Esther-rol gelezen. Iedereen wordt voorzien van iets wat lawaai maakt, zodat elke keer wanneer Hamans naam genoemd wordt, er een overstemd lawaai losbreekt,  zodat de naam Haman niet gehoord kan worden.
Veel woorden in het Hebreeuws hebben overeenkomsten met elkaar. Het woord Pur heeft verband met het werkwoord párar , dat 'verbreken', 'teniet doen'  betekend. ( 'púráh' is bijvoorbeeld:  wijnpers).
Een mooie symboliek dat laat zien, dat door verdrukking iets moois kan onstaan. Dat is ook te zien bij het verhaal van Esther, waar het verdrukte Volk  tijdens de ballingschap,  bevrijding vond en Verlossing van de vijand.
Het is een kenkmerk van het 'Woord van God' dat door de verbrokenheid heen  Verlossing kan onstaat.
De Naam van onze Here Jezus:  in het Hebreeuws: Jêshuáh  = 'bevrijding'  (de Heere is redding),  is daar een voorbeeld van.
En zo is ook de verbrokenheid van onze eigen geest vaak het uitgangspunt van waaruit God met ons kan werken.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten