maandag 12 maart 2012

*93* Vis.

De tekening van een 'vis' was al in de vroeg-christelijke tijd een symbool van herkenning onder de vervolgde Christenen. In die tijd was het gevaarlijk om jezelf kenbaar te maken als Christen en met dit vis-symbool herkende men elkaar.
De naam: 'vis' is in het Grieks:  'ICHTHUS' en heeft in het Grieks de volgende betekenis:
     I     =     Iesous        =    Jezus
  CH   =     Christos     =    Christus
  TH    =    THeou        =    God
     U   =     Uios           =    Zoon
     S   =      Soter         =    Verlosser
Jezus Christus, Gods Zoon  is onze Verlosser.
De Here Jezus heeft redding gebracht door de prijs te betalen, om mensen uit de zonde-macht te verlossen. De Prijs die Hij hiervoor betaalde was Zijn kostbaar bloed en daarmee verlost Hij allen, die in Hem geloven !
Gods Zoon moest Zelf daarvoor naar deze aarde komen. Door mens te worden werd Hij onze naaste bloedverwant want alleen door een bloedverwant van ons te worden,  kan Hij ons verlossen.
In het 'Boek Ruth' vinden we hiervan een voorbeeld.
Zoals Boaz voor Ruth als naaste bloedverwant,  de (ver) losser werd van haar bezit,  zo zijn wij het  'bezit van God',  dat Christus verlost uit de macht van de dood en van satan ( de overste van deze aioon  2 Kor. 4:4).    Heel de schepping is in verkeerde handen gekomen.
God wil één worden met Zijn  schepping, zodat Hij op den duur 'alles in allen'  kan zijn en alleen op deze manier kon God zijn 'Heils-Plan met de wereld'  volvoeren.
Een Losser  (Hebreeuws: Choël) is degenen, die het recht heeft terug te kopen,  wat om de één of andere reden uit het ( familie) bezit verloren is geraakt.
Om onze Verlosser te kunnen worden moest  Hij (tijdelijk)  Zijn Goddelijke status afleggen. Op het stof der aarde, waar de slang letterlijk kronkeld, moet Hij als de Losser opreden.
Hij kwam als het Lam Gods, om de 'zonde der wereld'  weg te nemen. Hij is gekomen en heeft het verworven bezit verlost. ( Efz. 1:14)
Wij zijn verlost uit de macht der duisternis en geplaats in het Koningschap van de Zoon Zijner liefde.
Wij bezitten het Burgerschap in de hemelen, opgrond waarvan zij onze Verlosser verwachten.( Filp. 3:20)
Op zichzelf klinkt dat vreemd, omdat wij Hem immers belijden als 'onze Verlosser'. Zo kennen we Hem toch ?
Inderdaad, wij mogen de Here Jezus kennen als 'de Verlosser' van ons leven;  wij zijn gekocht en betaald. Toch verwachten wij Hem als 'Verlosser',  namelijk als Degene, Die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan Zijn verheerlijkt Lichaam gelijkvormig wordt.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten