zondag 25 maart 2012

*96* Wakker worden ! !

Daarom heet het ´Ontwaak, gij die slaapt , en sta op uit de doden en Christus zal over u lichten´. (Efz. 4: 14).   Sta op van ´tussen´ de doden uit´.
Een vers over  dood en opstanding,  denk je in eerste instantie, maar daar gaat dit vers niet over. Het is een vers met een vermaning,  gericht aan de gelovigen die behoren tot het Lichaam van Christus. 
De Bijbel maakt in geestelijke zin onderscheid tussen mensen die dood zijn `geestelijk dood´ en mensen die levend zijn:  gelovigen,  maar in wie het Leven slaapt.
Er is een groot verschil tussen een ´slapende´ en een ´dode´. De één heeft het ´leven´en de ander niet. Maar als je naar ze kijkt,  zijn zij precies hetzelfde. Met een dode kun je niet communiceren en met een slapende ook niet,  daarin zijn ze dus gelijk.
Een dode moet worden opgewekt, een slapende moet worden wakker geschud.
Een ´dode´zondaar  (een ongelovige)  moet de Here Jezus Christus aanvaarden, om te gaan vanuit de dood in het leven.
Een 'slapende' gelovige is iemand die behouden is voor het leven na de dood, maar waar het ´Nieuwe Leven´  latend in hem aanwezig blijft;  het slaapt.  Het ´Leven´ komt niet tot ontwikkeling.
´Sta op van tussen de doden uit´ zegt Paulus tegen deze gelovigen. De doden kunnen niet opstaan, daar moet een wonder voor gebeuren, maar een slapende  kan opstaan, als hij wakker is gemaakt,  zodat Christus over hem kan gaan 'lichten'.
Als het in de Bijbel gaat over slapen, dan gaat het altijd over 'gelovigen'.
Gaat het over de doden, dan gaat het over 'ongelovigen'.
Deze wereld is eigenlijk vol met doden.  Dood in zonden  (in ongeloof) en misdaden. De gehele wereld is voor God in de dood,  ze hebben  ´het leven´ niet.
De gelovigen bezitten het ´het leven´, want de Zoon heeft het Leven....maar als dat leven niet openbaar wordt, dan zijn de gelovigen op hetzelfde niveau als de doden.
Paulus probeert de 'slapende gelovigen' wakker te krijgen,  opdat ´het Leven´ dat zij bezitten zich ook in hen zal gaan manifesteren. Dat het vrucht gaat dragen, dat Christus over hen zal lichten en dat ze zullen gaan wandelen in  'het licht'  met Hem en dat het donker dal achter hen zal liggen.
Er zijn heel wat gelovigen, die in slaap zijn gesust en dat is altijd het werk van de duivel. Een gelovige die slaapt is voor de duivel geen enkel gevaar.
Zodra een gelovige 'in het licht'  gaat wandelen en in zijn  Boven- Hemelse Roeping  gaat staan, dan krijgt hij gelijk een strijd. Als hij gaat staan in de Nieuwe Mens, dan opeens valt hij geestelijk op. 
De strijd komt niet van de ongelovigen, maar van de 'mede broeders in geloof', die hen opeens met andere ogen gaan bekijken en hen links laten liggen in het geloofs leven.
Gelukkig dat wij de wapenrusting Gods  tot onze beschikking hebben, om stand te houden en om weerstand te kunnen bieden. ( Efz. 6: 10-18). Een ´slapende gelovige´ kent deze strijd niet, zij gaan mee met de stroom en vallen niet op voor de duivel.  
De gelovigen die hun Boven-Hemelse Roeping verstaan,  wandelen  'in het licht', want  het erfdeel dat de Vader hen toebereid heeft,  is in  'Het Heilige, in het Licht'. ( Col. 1: 12)  Nee we moeten niet in slaap worden gesust tussen de 'slapende gelovigen',  maar wakker blijven!  Want wij kennen hierdoor 'de vrede Gods' die alle verstand te boven gaat en onze harten en gedachten bewaakt in Christus Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten