woensdag 11 april 2012

*99* de Heilige Geest.

Drie keer vinden we uitspraken over 'de Heilige Geest' in de Efezebrief.  In Efz. 1: 14, 4: 30 en 5: 18, en elke keer laten deze verzen een ander aspect zien van Gods Geest.
 * In het eerste vers lezen we, dat we, toen we tot geloof kwamen, we 'in Christus verzegeld werden met de Heilige Geest der belofte'.  Dat is een waarheid die iedere gelovige zich mag toeëigenen. Het is geen kwestie van gevoel, ervaring of waar we iets voor moeten doen, maar het is een kwestie van geloof.  Door het geloof is het mijn deel geworden. Ik hoef er niet om te bidden, het kan niet meer of minder worden, nee, het is zo omdat God het zegt.
Iedere gelovige is uit genade, in Christus verzegeld met 'de Heilige Geest der belofte'. We zijn gekocht en betaald met de prijs van het dierbaar bloed van onze Heer Jezus Christus toen Hij aan het kruis stierf.  We mogen weten dat 'het zegel' op ons is. We kunnen dit bij ons zelf niet waarnemen en de ander kan het ook niet zien, maar.... het is voor de geestenwereld wel  zichtbaar.
Satan en de overheden en de machten waarmee we een geestelijke strijd hebben,  kunnen 'het zegel' wel zien. Ze weten dat we 'Gods eigendom' zijn en dat we behouden zijn over de dood heen.
Zij zullen de strijd beginnen om het geloof  van de gelovige zwak te laten worden,  zodat zij de 'Boven-hemelse Roeping', waarmee zij geroepen zijn,  niet zullen zien en daardoor niet zullen groeien in geloof.   Satan vindt het niet erg dat we kerkje spelen, als we die plaats in het Over-hemelse naast God maar niet zien. (de plaats die hij had als overdekkende cherub en waar hij uitgegooid was, toen hij hoogmoedig werd tegen God).
 * In Efz. 5: 18 krijgen we de opdracht ons te vervullen met (de) Geest. We zijn met de persoon van de Heilige Geest verzegeld aan de buitenkant, maar het is onze opdracht om ons te vullen met wat de Heilige Geest ons wil geven en dat is:  Geest !  Wordt vervuld met Nieuw Leven:   het 'Opstandingsleven' van Christus. Er staat niet dat we vervuld worden met de 'Persoon van de Heilige Geest',  maar wat de Heilige Geest geeft ( de kracht van de Geest).  Daar is veel verwarring over.
De verantwoordelijkheid ligt geheel bij ons:  Wordt vervuld !  Het is niet iets wat we aan de Heer moeten vragen, het hangt van ons zelf af.  Het komt niet van boven, het moet 'van binnenuit' komen. De Trooster is gegeven en gezonden. 'De Geest'  is uitgestort;  Nieuw Leven  is gegeven en de stromen van levend water, die moeten  niet van boven komen, maar vanuit ons binnenste naar buiten stromen.  Elke gelovige is een fontein, dat opspringt tot in het 'eeuwige leven'  en die zijn omgeving beïnvloed.
De verzegeling met de Heilige Geest is een éénmalige zaak en de vervulling met Geest is een voortdurende zaak, waar we dagelijks  mee bezig zijn.
 * In Efz. 4: 30 worden we opgeroepen om de Heilige Geest Gods niet te bedroeven, door Wie we verzegeld zijn, tot op de dag van onze verlossing,  uit het graf.
De Geest kunnen we bedroeven door onze levenswandel,  door bitterheid,  boosheid en onvergeeflijkheid tegen de ander, waardoor we niet Vol kunnen worden met de kracht van de Heilige Geest en Christus niet in ons kan werken,  zoals Hij zou willen doen.
Het kan tot grote schade zijn, voor je zelf en voor je omgeving,  als de 'Geest'  bedroefd over je is. Wanneer we dingen in ons leven toelaten, die behoren bij de 'oude mens';  de 'oude schepping' en als we dat weigeren  los te laten. Dingen die niet in overeenstemming zijn, met onze 'positie' die we bezitten in Christus.
In Christus woont 'Gods volheid'  lichamelijk.  Christus woont door Gods Geest in ons. Hij maakt woning in 'de Gemeente'  en persoonlijk  in ons. Hij is de 'Nieuwe Mens' in ons en zó komen die stromen van Nieuw Leven  naar buiten.
Ik wil mijn hart ontsluiten voor die 'Geest' en  mijn huis  open zetten voor Hem.
'Opdat Hij u  geve, naar de rijkdom Zijner Heerlijkheid,  met kracht gesterkt te worden,  door Zijn Geest in de inwendige mens, opdat Christus door het geloof, in uw harten woning make. Efz. 3: 16-17.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten