zondag 4 november 2012

*108* "JAHOEAH" de Naam van God.

Ken je de Naam van God ? Of vind je het niet belangrijk om Zijn Naam te weten en blijf je God de Vader liever "Meneer" noemen. Misschien  omdat je dat nu eenmaal gewend bent en iedereen Hem 'Here' noemt.
In de Bijbel vinden we de tekst: 'Een ieder die de Naam van God aanroept, zal behouden worden' ( Hand. 2: 21 en Joël 2:32) en de Here Jezus Zelf leerde de discipelen het gebed: 'Onze Vader die in de hemelen zijt, Uw Naam worde geheiligd' ( Math. 6:9).  In meer teksten van de Bijbel lezen we dat Gods Naam belangrijk is om uit te spreken, lees b.v.: Psalm 91:14, Exodus 3: 15, Openbaring 14: 1 en 2 Timoteüs 2:19 en vele andere plaatsen.
Maar hoe kunnen we de Naam van God eren als we niet weten hoe deze uitgesproken moet worden ?
Overal in de Bijbel waar het woord: HEERE staat, staan eigenlijk de 4 Hebreeuwse letters: J H W H. In het Hebreeuws de letters: Jod, He Waw en nog een He. ( in dit blog kan ik geen Hebreeuwse letters typen, dus dat maakt het extra moeilijk)
Sommigen zeggen dat de 4 Hebreeuwse letters als: JaHWeH moeten klinken ( uit de Rooms Katholieke kant),   anderen zeggen:  JAHOVA. Deze laatste uitspraak komt van het Hebreeuwse woord 'Adonai'  ( = Here) met dezelfde klinkers.
Sinds meer dan 2000 jaar wordt de 'Naam van God' niet meer uitgesproken, dus moeten we Zijn Naam verder terug in de tijd vinden; in het Oude Testament.
In sommige namen in de Bijbel komen we de HEERE tegen b,v, in de naam van Elia.  In het Hebreeuws heet hij: 'Eelie-jahoe'. Met de betekenis: (Mijn) God is de HEERE) .
-  Hiskia heet: 'Chizkie-jahoe'  ( Kracht van de HEERE).
- Jesaja heet: 'Je sja-jahoe' ( Redding van de HEERE)
- Josia heet:  'Josjie-jahoe' ( Die de HEERE geneest).
-  Micha heet: 'Miega-jehoe'  ( Wie is de HEERE gelijk).
Valt je iets op als je de namen leest ?  Overal waar de naam 'HEERE'  staat, is dat de vertaling van 'Jahoe'. In Hebreeuwse letters zijn dit de:  Jod, de He en de Waw, dus de J de H en de W. De eerste 3 letters van Zijn Naam werden in de oudheid dus uitgesproken als:  JAHOE.
We kunnen ook kijken naar de naam Juda, want in deze naam vinden we de 4 letters van Gods Naam terug.
Juda heet in het Hebreeuws: 'Jahoedah'.
Dit zijn 5 Hebreeuwse letters:  Jod, He, Waw, Dalet, He.  
In het Nederlands:  de J,H,W,D en de H.  Als we de 'D' er tussen uit halen, houden we de 4 letters van Gods Naam over met als uitspraak: J-AH-OE-AH.
De Jod wordt uitgesproken als bij ons de J.
De He wordt uitgesproken als AH of EH.
De Waw draagt de klinker: OE  en de laatste HE als: AH.
Samen vormen ze Gods Naam: JAHOEAH of JEHOEAH.
Mozes vraagt in Exodus 3: 13 naar de Naam van God de Almachtige en God maakt hier Zijn Naam bekend  met de 4 Hebreeuwse letters: JHWH .  'Dit is 'Mijn Naam' voor eeuwig en zo wil Ik aangeroepen worden van geslacht tot geslacht'  (vers 14 en 15). De vraag die ik neer leg is of Hij er in deze tijd anders over zou denken.
Ik heb over de 'Naam van God' een kleine brochure geschreven, waarin ik de Naam en de betekenis van Gods Naam verder uitleg. Als je je naam en adres mailt, kan ik het je toe sturen.
Mail dan naar: riekjeuitleek@xs4all.nl

Geen opmerkingen:

Een reactie posten