woensdag 26 oktober 2011

*68* Ma-hoe.

'Wat zou het geweest zijn ?' Toen het Volk al dagen onderweg was naar het beloofde land en het eten opraakte en het Volk begon te morren, liet God elke morgen  als de dauwlaag opgetrokken was, iets fijns, iets schilverachtigs, fijn als rijm op de aarde neerdalen voor hun tenten.
Hij zei tegen Mozes: "Zie, ik zal voor u  brood uit de hemel laten regenen." (Exodus 16: 4)  Toen de mensen hun hoofd uit hun tent staken zeiden ze tegen elkaar:  "Ma-hoe ? ?"  Wat is dit ? ( dit is de leterlijke vertaling van ma-hoe)  Het proefde zoet en het stilde hun honger.  Wat het geweest is daar zijn de meningen over verdeeld. sommigen denken dat het de bloesem of zaden van koriander is geweest. Later werd het Hebreeuwse woord:  'ma-hoe' vertaald in:  'manna'.  ( vers 31)    Met deze 'manna'  voedde God zijn Volk 40 jaar lang in de woestijn.
In de toekomst zal er weer en tijd komen dat God zijn Volk zal onderhouden in de woestijn. We lezen dat in in Opengaring 12: 14.  Een 'gelovig overblijfsel' van het Volk Israëls zal buiten het gezicht van de slang (satan) verborgen worden in de woestijn;  'een tijd en tijden en een halve tijd'.
Als de grote benauwdheid aller tijden over Israël plaats vindt, zullen deze 'ware gelovigen',  drie en een half jaar bewaard  worden en gevoed worden door God met het verborgen manna, om daarna bij de Wederkomst van Christus, het Hemels Koninkrijk op aarde binnen te kunnen gaan.
In die tijd van grote verdrukking  zullen de gelovigen zeker  het 'Onze Vader' bidden, dat de Here Jezus al aan de discipelen leerde, toen Hij nog op aarde was. ( Matheüs 6: 9-13)  Ook toen was het Koninkrijk dicht bij gekomen en werden de gelovigen vervolgd en verdrukt om hun geloof in de Here Jezus.
'Geef ons heden ons dagelijks brood'  zullen ze bidden, want het zal een moeilijke tijd worden. De anti-christ zal God een stap voor willen zijn met het oprichten van zijn koninkrijk in Jeruzalem; en die zijn merkteken niet aanvaarden op het voorhoofd of rechterhand, kunnen niet kopen of verkopen, en zullen dus brodeloos zijn. ( Openb. 13: 17)
Zij bidden tot de Vader om het brood dat nodig is om te overleven. 'Geef ons heden ons dagelijks brood'
Alleen het woord: 'dagelijks' staat niet in de grondtekst. Er staat in het grieks: 'Epi-ousios' wat betekend: op ons neerkomende of afdalende. Het gaat hier om het neerkomende 'manna' uit de hemel. Er staat eigenlijk:  'Geef ons heden  het van de hemel dalende brood'. (zoals het was in de woestijn) 
Hier uit blijkt toch weer eens dat het gebed  'Onze Vader' duidelijk voor het Volk van Israël bedoeld is en niet voor ons,  als gelovigen die leven in  de tijd van genade.
Het 'Onze Vader' is  geen gebed voor alle mensen en alle tijden,  ook al heeft de Here Jezus het gebed als voorbeeld gegeven.  Het hele gebed is bedoeld voor tijden van verdrukking en vervolging die was en  komen gaat over Israël.
Het  'Onze Vader' gaat over:  Zijn Naam dat geheiligd wordt, over Gods wil op aarde,  over het brood om te overleven, over schuld en vergeving die afhangen van dagelijkse daden en over het het verlost worden van de boze.  Allemaal zaken die in deze 'tussen-tijd' niet van toepassing zijn. Zie hierover vorige blogs
Mogen we dan niet  het 'Onze Vader'  bidden?  Wie ben ik om u iets te verbieden ! Maar realiseer u wel dat u dingen aan God vraagt, die in onze tijd nergens op slaan,  want wie vraagt er om brood als hij aan een gedekte tafel zit en wie vraagt om vergeving als hem alles door God vergeven is en wie vraagt om het komende Koninkrijk als hij nu reeds tot het 'Lichaam van Christus' mag behoren ?
Lees ook eens het blog van 4 juli, over het  'Onze Vader',  vertaald naar onze bizondere 'tijd van genade', waarin we nu leven.