zondag 5 augustus 2012

* 107* Kopje thee.

We lezen in Gods Woord over alle 'geestelijke' zegeningen die God ons wil geven. Hij zet ons als ware een kopje thee voor en het enige wat we hoeven te doen, is het aanpakken en op te drinken. Alleen zo krijgen we deel aan die 'rijkdom van genade', die God ons in Zijn Zoon wil geven.
Dit 'kopje thee' zet Hij voor alle gelovigen neer, maar velen hebben er geen idee van wat God in Zijn genade voor een ieder heeft voorbereid.
We zijn als gelovigen zeer bevoorrecht dat we in deze periode van Gods Heils-Plan leven. Het enige wat God van ons verlangt is onze dankbaarheid voor de (geestelijke) zegenigen die voor ons liggen.
Als je je af vraagt wat God je in Zijn genade ons wil geven, dan lezen we dat in de late brieven van Paulus, die hij geschreven heeft na de Handelingen tijd.
Alles wat we in deze brieven lezen mogen we met alle zekerheid aanvaarden en tot ons nemen.
Ik zou zeggen: "Pak het kopje thee aan,  dat God speciaal voor jou heeft neer gezet."
* Hij heeft ons voor Zich uitgekozen in Zijn Zoon om ons aan te nemen in het zoonschap.
* Hij heeft ons volkomen verlost door het bloed van Christus en al onze overtredingen vergeven door Zijn genade.
* In Christus hebben we een een erfdeel  ontvangen en wij zijn verzegeld met de Heilige Geest der belofte.
* Hij heeft ons doen Leven met Christus en we zijn gered in Zijn genade !
* Hij heeft ons (geestelijk)  met Christus Jezus opgewekt  en gezet in de bovenhemelse (plaatsen).
* Hierdoor zijn wij medeburgers en huisgenoten van God geworden.
* We zijn Zijn maaksel geworden en zijn één gemaakt met Christus als de Nieuwe Mens
* Hij heeft ons mede-erfgenaam en deelgenoot gemaakt van Zijn belofte in de Christus.
* Wij zijn een Samen-lichaam geworden met Hem.
* Hierdoor hebben wij vrijmoedig de toegang gekregen door het geloof van Christus.
* Hij wil dat wij vernieuwd worden in ons denken, zodat wij de Nieuwe Mens kunnen aandoen en navolgers van God worden.
* Als licht in de Heer zijn wij  leden van Het 'Lichaam van Christus' geworden.
* God heeft onze Hoop voor ons weggelegd in de hemelen.
* Hij heeft ons overgezet tot  in het 'Koninkrijk van de Zoon van Zijn liefde'.
* Hij heeft ons weder-verzoend en ziet ons heilig en onberispelijk (zonder aanklacht)  voor Zich staan;      volmaakt in Christus Jezus.
* Hij doet ons Leven samen met Christus, want wij zijn mede-opgewekt met Hem vanuit de doden.
* Daardoor zijn wij afgestorven aan ons (oude) leven en is ons leven nu verborgen met Christus in God en  wanneer Christus verschijnt, zullen ook wij met Hem verschijnen in Heerlijkheid.
* God heeft ons geroepen in dat ene  Lichaam: 'Het Lichaam van Christus'.
* Hij heeft ons vervuld met de vruchten van de rechtvaardigheid.
* Voor ons is weggelegd de 'Prijs van de Boven- roeping'  van God  in Christus Jezus, (dit is het doelwit waarnaar wij jagen).
* Ons burger-rijk is in de hemelen, vanuit wij onze 'Redder' verwachten, onze Here Jezus Christus.
* Na onze dood zal God ons vernederd lichaam omzetten, zodat het aan het Verheerlijkt Lichaam van Christus gelijkvormig wordt.
* God heeft ons geroepen om de goede strijd van het geloof te strijden om het eeuwige Leven  te pakken.
* Hij heeft ons losgekocht van alle wetteloosheid, om ons voor Zichzelf te plaatsen.
* Hij heeft ons gered door het 'bad van de wedergeboorte' en vernieuwd met 'heilige geest' (kracht).
* Hij heeft ons gerechtvaardigd in genade, zodat wij erfgenamen zouden worden met de Hoop van het 'Leven van de eeuwen'.
* Hij wil ons in alles inzicht geven in Zijn betrouwbaar Woord en Hij heeft ons 'een geest' van kracht liefde en gezond denken gegeven.
* Voor ons heeft God de 'kroon van de rechtvaardigheid' weggelegd, die Hij ons als rechtvaardige Rechter zal geven op de 'Dag van Christus'.
* Hij zal ons redden tot in Zijn boven-hemelse Koninkrijk.
Daarom komt Hem alle eer en  heerlijkheid toe, tot in de eeuw van de eeuwen.
Amen !
Op al deze zegeningen en beloften mogen we onze hand leggen. Wat een geweldige toekomst is ons deel geworden.
Wij geloven niet alleen dat Christus voor onze zonden gestorven is  en dat Hij de dood voor ons overwonnen heeft,  maar wij geloven ook, dat wij nu reeds (geestelijk)  met Hem opgewekt zijn  en een plaats gekregen hebben in  'Zijn Lichaam' op de plaats waar Hij nu leeft in de rechterhand van God.
Dat is het kopje thee dat God voor ons heeft neergezet.
( Lees over deze zegeningen ook de blogs van 9 en 11 mei 2011, blog: 37 en 38)