woensdag 2 mei 2012

*101* Groei.

Soms hoor je een overdenking of een uitlegging van de Bijbel,  die je graag zou willen onthouden, maar na een poosje weet je niet meer waar het over ging. Ben ik de enige die daar last van heeft, of herken jij dat ook ?  Misschien is 'vergetelheid' wel een ingebakken systeem in ons menselijk brein, want als we alles onthouden wat we zien of horen' zo door de dag heen' dan zouden we na een poosje zeker stapel gek worden.
Ook al kan ik niet meer in detail voor de geest halen waar het de vorige Bijbel-studie over ging, toch heeft het mij geholpen te groeien in mijn geloofs-leven.
Het is net zo als met het 'eten'. Ik weet niet meer wat ik vorige week gegeten heb, maar het is mijn lichaam wel ten goede gekomen. Tenminste als ik gezond heb gegeten. Heb ik mijn lichaam met junk-food gevoed dan was ik zeker ziek geworden. Vul ik mijn geest met slechte gedachten, dan zal ik steeds verder van God weg drijven.
Met elke studie of overdenking  zal ik daarom  groeien in geloof,  zodat God kan werken in mijn hart. Het is niet alleen een kwestie van weten en onthouden, maar even belangrijk is dat onze 'wandel in overeenstemming  met Gods Woord'  is.
Het moet niet alleen een zaak zijn  van ons verstandelijk kennen, maar ook een zaak van het hart. 'Opdat de God van onze Here Jezus Christus , de Vader der Heerlijkheid, u geve de Geest van wijsheid en van openbaring om Hem recht te kennen'.
Wijsheid is meer dan verstandelijk kennen.  Het gaat om de groei naar het 'volwaardig mens-zijn'.
Er is inzicht nodig om 'rechte onderscheidingen' te maken bij het spreken, oordelen en handelen. Daar hebben we 'wijsheid van Boven' voor nodig,  is:  Grieks: epi-gnoosis.  Deze wijsheid van  Boven gaat via het hart naar het verstand en niet andersom. Het is Hemels-licht op de kennis die we reeds bezitten.
Door deze 'Boven-kennis' gaan we onze Roeping verstaan en tegelijk gaan we beseffen wat de Hoop (verwachting) is van die Roeping.  Al heel wat keren zijn de betekenis van 'Roeping en Hoop'  in de vorige blogs beschreven.
De sluier van ons verstand moet worden weggetrokken, zodat we in een vergezicht kunnen  zien op 'Christus alleen',  zodat we mogen bedenken 'de dingen die Boven zijn' ( Col. 3: 1-4).
In deze eeuw van kracht hebben we als mens vele ontdekkingen gedaan,  maar kan een atoomcentrale met al  zijn kracht een gestorvene doen herleven ?  Het valt in het niet bij wat God kan doen.
Hij brengt ons in 'de Hemelse-gewesten'; in het Boven-hemelse.
Velen komen daar nooit aan toe.  Iedere zondag staan ze stil bij het kruis van Christus, maar God zegt ons dat er meer is !  Ken je de Heer ook als de 'opgestane Heer' als 'de Verheerlijkte' ?   en ken je de geestelijke  zegeningen die daar mee verbonden zijn ?
We zullen moeten kiezen in het  geloof.  Net zo als Orpa en Ruth moesten kiezen.
Orpa keerde terug naar 'het vertrouwde', en Ruth koos voor 'het nieuwe', "uw God is mijn God".
Het gaat om 'Hem recht te willen kennen', dat leidt tot  Efz 3: 16+17,   "opdat Hij u geven, naar de rijkdom Zijner Heerlijkheid, met kracht gesterkt te worden door zijn Geest, in de inwendige mens".

Geen opmerkingen:

Een reactie posten