dinsdag 15 februari 2011

*2* Genade

Genade ?
 Een groot woord, maar wat is 'genade'' eigenlijk.
Als je me de vraag in mijn kindertijd gevraagd zou hebben, dan was het antwoord anders geweest dan dat ik er nu over weet.  Als kind heb ik vaak om genade moeten smeken, terwijl ik nu weet  dat ik toen reeds genade had ontvangen,  zonder dat ik er om hoefde te vragen.
Vroeger, als meisje ravotte ik soms met mijn broer, die 3 jaar ouder was dan ik. Hij werkte me vaak op de grond, ging op mijn ribbekast zitten, drukte mijn handen boven mijn hoofd op de grond en zei dan: 'Genade...  zeg genade !"   En al ik dat niet zei bewerkte hij met zijn knieën, mijn spierballen, of nog erger, hij drijgde een drupper speeksel op mijn hoofd te laten vallen.  Nou, ik kan je zeggen, dan smeek je wel om genade.En als je dan 'genade'  gezegd had, werd je los gelaten en kon je weer van de grond opkrabbelen .
Nee... over deze genade gaat het niet in de Bijbel. Het is niet zo dat God ons op de grond werkt en dan genade vraagt.  Nee.. God geeft genade aan mensen die niet eens beseffen dat ze genade nodig hebben.
De mens weet niet dat hij door 'satan' (Gods tegenstander) reeds op zijn rug ligt.  De mens  (en dan bedoel ik de Westerse-mens, want daar kan ik me mee identificeren) denkt dat hij zijn leventje lekker op de rails heeft.  Is er een probleem in zijn leven, dan lost hij dat zelf naar alle tevredenheid op en jaagd hij naar leukere dingen in zijn leven.
Hij beseft niet, dat God hem zo lief heeft, dat hij 'genade' heeft ontvangen voor een Leven na de dood.
Door het lijden en sterven van Christus aan het kruis en Zijn opstanding uit het graf,  kan God genade geven aan alle mensen, want Chtisus heeft  (het loon van de zonde):  'de dood' overwonnen.
Alle mensen (van vlees en bloed), die geboren zijn uit Adam, de eerste mens op aarde, zullen na de dood opstaan en levend gemaakt worden en als Christus wederkomt op aarde, voor Christus gesteld worden.
Nou zullen veel mensen zeggen, ' Ik geloof niet in God, dus dat zal met mij niet gebeuren".
Toch staat er in de Bijbel dat alle knie zich zal buigen voor God, ( goed- schiks of kwaad-schiks)
Het zal gebeuren,  want als God, de Heerser over leven en dood,  de Schepper van Hemel en aarde, dit tot zijn Raads-besluit: 'Zijn Heils-Plan' heeft besloten,  dan kun je er op vertrouwen dat het zo zal gebeuren.
Sommigen zullen ten afgrijzing opstaan en sommigen ten vreugde, 
De mens die in zijn leven Christus  niet  als zijn Verlosser heeft aangenomen, krijgt dan de kans de Christus te leren kennen.
Er is echter een groot verschil met de gelovige mens van nu,  de 'ongelovige opgestane mens'  staat met al zijn zonden en misstappen die hij gedaan heeft in zijn leven voor Christus.
Nu zullen vele mensen zeggen ; :  Zo'n slecht mens was ik nou ook weer niet.  Ik heb niemand echt kwaad gedaan en niemand van zijn leven broofd.    Maar als je goed nadenkt over je handel en wandel, dan  moet je toch tot de conclusie komen  dat je toch  veel te kort geschoten bent in het leven.
De opgestane mens zal dan ook tot het besef moeten komen dat hij de Christus nodig moet hebben als Verlosser voor zijn zonden en tekortkomingen.
Daarom ben ik blij, dat ik de 'Genade van God'  reeds nu in mijn leven heb leren kennen.
Ik mag beseffen dat ik verlost ben door het bloed van Christus, dat is de vergeving van mijn zonden en overtredingen naar de rijkdom van Zijn genade.  ( Efeze. 1:7).
Ik mag mij nu reeds verheugen dat mijn leven verborgen is met Chtistus in God.     Waar?  In het Over-Hemelse,  de Plaats waar 'Het Lichaam van Christus' nu reeds opgbouwd wordt en waar ik nu reeds ( in de geest) toe behoor.  daat ligt mijn Burgerschap, en ligt mijn toekomst na de dood.
En dat geeft mij nu al een grote vreugde.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten