maandag 28 februari 2011

*9* Engelen.

Er zijn eindeloos veel onderwerpen waar je het in een blog over zou kunnen hebben.  Laten we het eens hebben over engelen.      'Engelen? ',    ja... waarom niet.       Engelen behoren ook tot Gods schepping.
En nou bedoel ik niet van die schattige cupido's, van die mollige baby'tjes met kleine vleugeltjes, of meisjes-achtige wezentjes met rag dunne vleugels,   maar engelen zoals ze in de Bijbel beschreven worden;  onzichtbare geestelijke wezens,  of  zich manifesterend als krachtige mannen;  zonder vleugels.
Zij zijn dienende wezens en  boodschappers van God .
De naam 'engel' komt van het Hebreeuwse:  'mal'ach',  wat:  'boodschapper' betekend, en het  woord is verwant aan  'mal'acha', wat 'werk' betekend
In Genesis 18 vers 2  lezen we over Abraham, die een ontmoeting heeft met drie mannen. Eén man blijkt de Here Zelf  te zijn ( vers 13) en de andere twee mannen blijken engelen te zijn. ( 19: 1). Als zodanig zijn zij niet herkenbaar als engelen.
Anders is het bij  de 'Engel des Heren' . De eerst keer dat we over deze Engel lezen is in Genesis 16 vers 7, toen de 'Engel des Heren'  bij Hagar, (de slavin van Sarai) kwam  in de woestijn,  bij de waterput.
Hier is de Engel duidelijk herkenbaar als de gezonden 'Engel van God'   met een boodschap.
Het zijn gedienstige geesten ten bate van  'Gods Heils-Plan' met de Kosmos. Over engelen lezen we vooral in het Oude Testament als het over de voortgang van het Evangelie voor het Volk van Israël gaat. 
In de Evangeliën,  in de Handelingen-tijd, en in de toekomstige tijd van Openbaring  komen we engelen tegen.    In de brief aan de Hebreeën  lezen we over 'tienduizendtallen van engelen'  in de stad van de levende God,  het Hemelse Jeruzalem ( 12: 22+23).
Voordat de mens geschapen was,  had God al beschikking over een hierachie van dienende geestelijke wezens.    We lezen over  Overheden,  Machten en  Heerschappijen en kennen ze bij naam als de engel Gabriël, die de geboorte van de Here Jezus aankondigde en de engel Michaël, de machtige strijder voor het Volk Israël.
Dit zijn de  'goede engelen'  van God.   Er zijn echter ook 'gevallen engelen',  die 'satan' de overste van de duisternis dienen. Toen 'satan'  in de Hoogste Hemelen, hoogmoedig werd tegen  God Almachtig, werd hij samen met één derde van alle engelen neergeworpen op aarde, waar ze heden ten dage nog steeds invloed uitoefenen;  op de wereld en de mens.
Deze gevallen engelen  (demonen) zitten gekluisterd op de aarde  als 'boze geesten',   wachtend op het oordeel van 'de Grote Dag',  wanneer  in de Wederkomst: de Opgestane Christus de engelen zal vernietigen.
Voor hen en 'satan'  zal Christus  dan niet als  Verlosser  optreden. ( al spreken de gelovigen  die zich:  'Alverzoener'  noemen   hier anders over).
Nu  zijn wij nog onderhevig  aan deze boze geesten,  die in Efeze 6 vers 12  de  'wereldbeheersers dezer duisternis' genoemd worden. ( kosmoscraten dezer aioon).
God heeft ons 'al de wapenen Gods':  de geestelijke wapenrusting gegeven  om ons tegen deze machten te beschermen. ( vers 10 tot18)  en  niet om ze aan te vallen.
In tegenstelling met de boze geesten,   zijn de  'goede geesten':  de Engelen van God,  op  dit moment niet op aarde om ons te helpen, en  het is niet zo, dat wij de beschikking hebben  over zogenaamde:   'bescherm-engelen'.   Engelen komen pas weer in actie  als God zich  in de toekomst over Zijn Volk zal gaan ontfermen.     Op dit moment heeft God zijn volk niet op het oog.  
In deze 'tussen-tijd'  (tussen de verstrooing  van het Volk   over de wereld ( 70 na Christus toen de Joden als slaven werden vekocht ).... tot de Wederkomst van Christus),   zijn de engelen samen met Christus verborgen  in de Hoogste-hemel  bij God   en is God genadig  voor alle mensen,  in het bijzonder voor de gelovigen'  staat er in Gods Woord.
Op dit moment roept Hij  de gelovigen op   zich te voegen  in Zijn Gemeente,  het 'Lichaam van Christus'.
Wij leven nu in een andere 'Bedeling'  dan die van Israël  of de Handelingen-tijd.
Wij hebben thans  de vrijde toegang tot de Vader,  met een grote verantwoordelijkheid', maar zonder ingrijpen van God,     Er zijn geen 'bescherm-engelen'  die ons tegen  'de boze geesten wereld' van satan kunnen beschermen.    Ons overkomt  evenveel onheil  als bij iedereen in deze wereld. 
Wij weten echter dat wij een  'zekere toekomst'  voor ons hebben liggen  en dat geeft ons  kracht de tegenslagen die ons overkomen te weerstaan.
Om ons heen kunnen  onverlkaarbare wonderbaarlijke gebeurtenissen  plaats vinden.
En al gauw denken de mensen dat deze van God afkomstig zijn,  maar God heeft hier niet de hand in.
Er is maar 'één' die op dit moment heerst en dat is de 'overste van deze eeuw': de 'satan', die zie zich voor kan doen  als een 'Engel des Lichts'.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten