dinsdag 13 maart 2012

*94* Opdat gij weet.

'Opdat gij weet, welke hoop Zijn roeping wekt'.
Paulus bidt  dat je het zult weten.  (Efz. 1: 18).   Dat je het zal snappen,  welke hoop Christus roeping wekt.
De 'Verborgenheid' is,  dat Chritus niet alleen in het 'over-hemelse'  zit aan de rechterhand van de Vader, niet alleen daar geroepen is, maar dat Hij daar zit als 'Hoofd' met een 'Lichaam', een Samen-Lichaam, waar Hij één mee is.
En dat Hij straks niet in Zijn eentje wederkomt op aarde, maar dat Hij als ' de nieuwe Mens' wederkomt. Die 'nieuwe Mens'  bestaat uit een Hoofd en een Lichaam   en dat 'Lichaam'  mogen wij door genade zijn.  Dat moeten wij weten.
Weten we van die hoop die Zijn roeping wekt ?  Dat is: als Hij geopenbaart  zal worden in Heerlijkheid, wij met Hem geopenbaard zullen worden,  in Heerlijkheid.
'Ik bid hiervoor', zegt Paulus, 'dat je het zal weten'. Weet van die Roeping en rijkdom van Christus erfenis in het Heilige.
Hij heeft een geweldige erfenis, wij zijn die erfenis. Wij zijn rijk in Christus geworden. Het is Zijn erfenis en wij mogen daarvan mee profiteren.
'Opdat ik zal weten'.  Veel christenen weten het niet. Zij weten niet hoe overweldigend groot Zijn kracht is die aan ons is gegeven.
Het is Zijn 'opstandings-kracht',  waarmee Hij op kon staan uit de dood. ( letterlijk: tussen de doden uit) . Die kracht heeft Christus niet alleen doen opwekken, maar heeft Hem ook gezet aan de 'rechter-hand ( macht) Gods'  in het over-hemelse.
Daar wacht Hij. Hij zit daar als het 'Hoofd',   ver boven alle  overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genoemd wordt. God heeft alles onder Zijn voeten gesteld en Hem als Hoofd gegeven aan de Gemeente, die 'Zijn Lichaam' is.
Nu wordt er gewacht daar in het Over-Hemelse, tot dat het 'Lichaam van Christus'  vol is, volkomen is,  tot die 'nieuwe Mens'  klaar is, om op te treden: Chirstus met zijn Lichaam.
Dát  is dé Verborgenheid.  Niet alleen Christus is daar gezet, maar met Hem ook wij ( als leden van Dé Gemeente) Wij mogen nu al weten dat wij  daar in Christus:   mede-opgewekt,  mede-een plaats gekregen hebben, en mede-( is samen) Lichaam zijn,  in het over-hemelse in Christus Jezus, met als doel, om  in de komende aionen  de 'veelkleurige wijsheid Gods' bekent te maken.
Daarom zijn wij gezegend met 'alle' geestelijjke zegeningen in Christus, in het over-hemelse.
Wij zijn een 'nieuwe schepping', wij zijn tot één nieuwe Mens geschapen en verzoend door het kruis.
Op het kruis van Golgotha heeft Christus dit allemaal bereikt. 
Pas later is dit volgens 'Gods Heils-Plan'  geopenbaard  aan Paulus. Hij mocht dit 'Geheimenis' verkondigen aan de 'kinderen Gods'.
Paulus zegt ( in Efz 3) dat hem de genade te beurt is gevallen,  te vertellen van dat Hoofd en dat Lichaam, die Tempel, die 'woonstede Gods'  in de Geest.
Paulus begint uit te leggen hoe dat 'Samen-Lichaam' precies fuctioneert.
Dit hebben wij niet bedacht. Dit kan geen mens bedenken. Dat heeft God geopenbaard 'in' en 'door' Zijn Zoon.  God geeft het ons door genade, opdat wij het vatten,   begrijpen.... en de liefde van Christus leren doorgronden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten