woensdag 14 september 2011

*64* Verootmoediging.

Over het gebed zijn al wat boeken geschreven. Er is heel wat keuze.  Van: 'gebed voor mannen', tot de: 'De kracht van de biddende vrouw'  en voor de volhouder:  'Handboek voor het '24 (uur) -7 (dagen)' gebed'. En als het helemaal niet lukt God voor je karretje te spannen, is er ook nog een boek met de titel: 'Als God het gebed niet verhoort'. Want staat er niet  in de Bijbel:  'bid  en het zal u gegeven worden?' Dat geeft toch rechten voor gelovige van deze tijd, niet waar ? ! Niet waar is een mooi einde van de zin, want het is niet waar dat God in deze tijd van  'Genade', al onze gebeden zou verhoren. 
'Gebed moet ons door verootmoediging,   in een hulpbehoevend en afhankelijke positie brengen'  las ik in het tijdschrift: 'Uit de schriften'. Het gebed is bedoeld, ons met ons aangezicht in het stof, voor de Almachtige God te werpen. Maar wat vinden we inplaats daarvan ?  Inplaats van verootmoedigingen nederigheid veranderen we die plaats in 'een troon', van waaruit we God willen voorschrijven,  hoe Hij  t.o.v. onze zaken zou moeten handelen;  hoe Hij ons helpen  kan onze plannen uit te voeren. Dit alles is de vrucht van de 'oudemens' in ons.
Ware kennis van God leidt tot iets geheel anders. De gebeden horen vervuld te zijn met een gevoel van Gods wijsheid,  macht en  goedheid.
We zouden kunnen zeggen:  "Here, wat wilt Gij dat ik doen zal ? 
Verhoor mijn gebeden niet, als Gij ziet dat zij niet goed voor mij zijn.  Geef het mij niet of doe dit of dat niet, al bid ik en denk ik dat het goed voor mij is. Geef het niet, als Gij, Die vanaf het begin  het einde ziet,  ziet dat het niet goed voor mij zou zijn.
Ik ben zo dwaas en onwetend in Uw ogen en Gij kunt doen wat recht,  wijs en goed voor mij is. Zelfs Uw wil is liefde. O... dat ik toch vervuld mag worden met deze kennis van Uw wil,  in alle wijsheid en geestelijk verstand, dat ik die volkomen rust mag vinden, die deze bovenkennis (Grieks: epi-gnoosis)  kan geven".( zie het blog van  16-7,   over het gebed van Kol. 1: 9- 12 )
Naar mate wij deze 'volkomen kennis'  van God en van Zijn wil hebben ontdekt,  zien we dat Hij onze Rots is en dat Hij ons met alle kracht wil bekrachtigen, naar de macht van Zijn Heerlijkheid,  tot alle verharding en geduld. Dan danken we met blijdschap de Vader, die ons toebereid heeft voor het erfdeel in het Heilige ( in het Over-hemelse), in het ontoegankelijk Licht.  Daarom  is het beste onze zaken  in afhankelijkheid, in Zijn hand te leggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten