donderdag 23 februari 2012

*88* Gebrek aan kennis.

In een boekje van een bekend Amerikaans evangeliste las ik de volgende tekst:
'Natuurrampen zijn niet zozeer een oordeel of straf,  maar een wakker schudden tot berouw. Het zijn waarschuwende tekenen. Vanwege Gods grote liefde, blijven de meeste torens staan. een verwoestende overtroming vindt maar eens in de 500 jaar plaats. Tornado's missen de meeste caravan plaatsen. Orkanen hebben geen kracht meer, als ze de stad 'New York' bereiken, en een aardbeving barst los om 4.31 uur in de morgen als de snelweg leeg is.  Zeker Gods is genadig, God is getrouw'.
Kon mijn ogen niet geloven over zoveel onkunde van Gods Woord. En dit is nog wel een bekende evangeliste,  die veel invloed heeft op het gelovig Amerika en daarbuiten.
In het O.T., Hosea lezen we  dat God zegt: "Mijn Volk gaat te gronde door het gebrek aan kennis". Wetende dat Amerikaanse gelovigen  (net zo als de gelovigen van deze tijd)  niet Gods Volk zijn, kan deze uitspraak  van God, zeer goed gelden voor deze tijd.  De gelovigen van nu hebben toataal geen inzicht in Gods Heils Plan. Ze hebben niet in de gaten dat God,  in deze tijd niet regeert en dat de 'overste van deze wereld'  (aioon) 'satan' is ( 2 Kor. 4: 4) 
In het boek:  'Job', (het eerste boek dat geschreven is), lezen we al over 'satan'  die in gesprek is met God.  De HEERE vroeg aan satan: "Waar komt u vandaan?" En satan antwoord: "Van het rondtrekken over de aarde, van van het rondwandelen erover" God kent satan en heeft hem een zekere macht gegeven over de aarde (tot een bepaalde tijd)   Net als tegen Job,  kan hij de mens belagen, aanvallen, pijnigen en door natuurrampen treffen. Dat hoeft hij niet eens persoonlijk te doen, want hij veroorzaakt alleen al door zijn aanwezigheid op aarde:  chaos en wanorde.
Natuurrampen gebeuren op aarde en zullen in hevigheid toenemen.  God grijpt niet in,  hoe zeer de vrome gelovigen ook bidden, dat hun geen ramp zal overkomen. 'Liever niet in mijn straat, maar als het moet dan maar in Japan of een ander land, ver weg'.   Denken ze nu echt dat ze met deze egoistische gebeden God kunnen behagen ? Veel gelovigen zien God als een Sinterklaas, aan wie ze alles kan vragen wat hun hartje begeert.
Te denken dat God natuurampen gebruikt om de mens wakker te schudden als waarschuwings teken, wijst op geen inzicht hebben van het Woord. Terwijl het bidden om inzicht (epi-gnoosis) het belangrijkste gebed is in Gods Woord. ( Efz. 1: 17-19, Filp. 1: 9-11 en Kol. 1: 14)
Wie het 'Plan van God' niet kent en Gods Woord niet recht snijdt,  zal nooit de Bijbel begrijpen en deze onzin blijven verkondigen.  Zo worden zij belemmerd te groeien naar Gods rijkdom van genade en zullen zij nooit de Hoop van Gods Roeping verstaan en kunnen delen in Zijn erfenis, dat God juist voor hen klaar heeft liggen.
Ik heb vorig jaar al verschillende blogs geschreven over dit onderwerp. Lees eens het blog van  22 Mei:   Apocalyps,  7 Maart:  Lijden, 18 Maart:  Opnieuw, 22 Juni: Gods zwijgen of het blog van  7 September:  Boze aioon.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten