woensdag 8 februari 2012

*85* Nieuwe Bijbel.

In de loop van de jaren zijn er al  heel wat bijbelvertalingen verkrijgbaar. Hadden de gelovigen vroeger genoeg aan de Staten-Vertaling en de Nieuwe Bijbel Vertaling van 1951, nu kan men onderhand kiezen uit meer dan 6 verschillende Nederlandse vertalingen.
Het oorspronkelijke Woord van God is geschreven in het Hebreeuws ( O.T.) en Grieks ( N.T.). Gelukkig wordt er niet van ons verwacht deze talen machtig te zijn en doen we het met 'een vertaling'.
Ik heb onlangs de Herziene Staten-vertaling aangeschaft.  De Bijbel-studie's die we volgen en  in de diensten van de gemeente waar we heen gaan, wordt uit de 'Herziene Staten-vertaling' gelezen. In het begin dacht ik mijn oude vertrouwde Bijbel te blijven gebruiken,  maar het is toch wel moeilijk de verzen te volgen als de zinnen net even iets anders geschreven zijn.
Ik ben nu al een week bezig om al de aantekeningen die in mijn Bijbel staan,  over te schrijven in mijn nieuwe Bijbel ( en ik ben nog niet klaar).  Bladzij voor bladzij sla ik om (in totaal: 1930 bladzijden) en schrijf mijn gekriebel over in de mooie grote Bijbel.  Soms langs de kantlijn en soms tussen de regels in hele kleine lettertjes. Zo wordt het meer en meer mijn eigen Bijbel.
Er is heel wat te verduidelijken in de teksten.
Soms om een tekst uit te leggen en soms om een foute vertaling te verbeteren. Want denk niet dat de vertalingen van Gods Woord goed is weergeven . Alle vertalingen zijn naar de mens ( de kerk) toe geschreven. 
Zo vinden we al in de eerste zin van de Bijbel al een  foute vertaling, en wordt er in de eerste 2 zinnen van Gods Woord iets anders ingelegd,  dan dat grondtekst bedoeld. Zelfs de 'Herziene Staten-vertaling' heeft de fout mede overgenomen.
De eerste 2 zinnen van de Bijbel luiden:  'In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde nu was woest en ledig.....'
Alleen al over de eerste woorden:  'het begin' kun je al een hele discussie  houden.  Is het een 'begin'  in één keer (met één knal)  of  een beginsel dat gegroeit is uit Gods hand ?
( visje: 'Eerst was er niets en toen is het nog ontploft ook ! )
In mijn 'nieuwe Bijbel'  heb ik, in de tweede zin,  het woordje  'was' veranderd in 'werd'.  Waarom ?  Omdat het woordje 'was' aangeeft dat  God de Schepper,  de aarde en hemel:   woest en ledig geschapen zou hebben.  En dat is beslist niet zo.
In Jesaja 45 vers 18 lezen we dat God, Die de aarde 'geformeerd' heeft en haar gemaakt heeft, haar niet als en 'baaierd'  geschapen heeft, maar ter bewoning.  Baaierd  is hier de vertaling van het Hebreeuwse woord:  'tohoe wa bohoe'. En dit woord wordt in vers 2 van de Bijbel vertaald in:  'woest en ledig'. 
Als God de aarde niet woest en ledig geschapen heeft,  dan is de aarde dus 'woest en ledig' geworden.
Als God de aarde ter bewoning geschapen heeft; wie heeft de aarde dan bewoont ?  Dat lezen we in Jesaja 14 vers 12.  Daar gaat het over 'de morgenster' ( = lucifer, de andere naam van 'satan' ), 'de zoon des dageraads'. Hoe zijt gij uit de hemel gevallen...geveld op de aarde.
In Ezechiël 28: 13-16 lezen we over deze gevallen beschutte cherub,  die zich door hoogmoed gelijk wilde stellen aan God de Almachtige en uit Gods Heerlijkheid werd gegooit in de schepping. Door zijn aanwezigheid op aarde kwam de schepping onder het oordeel en veranderde Gods volmaakte schepping in 'woest en ledigheid' en was daar door niet meer tot bewoning geschikt. Daarom lezen we in Genesis over de her-schepping van de hemel en aarde in 6 dagen. De schepping was duister geworden en het eerste wat God zei was:  "Er zij licht".
Misschien denk je dat het niet zo belangrijk is of er nu 'was' of 'werd' staat.  Vergis je dan niet. Want het is Gods tegenstander: 'de satan'  alles aan gelegen,  dat je niets weet over zijn val van de berg van Gods Heerlijkheid. (Ezechiël 28: 16)   Dat je niets weet over zijn 'onberispelijke wandel', toen hij nog een beschutte cherub was. En dat je niet weet dat hij nu de 'overste van deze wereld' ( aioon) is, ( 2 Kor. 4: 4)  zodat je God de schuld kan geven,  als je iets vervelends of naars overkomt. 
Om Gods Woord steeds beter te begrijpen en te doorgronden,  ben in nu al meer dan een week bezig de foute vertalingen uit de grondtekst te veranderen.  En ik geniet bij elke bladzij die ik omsla  en elk woord dat ik verander,  als ik zie hoe groot Gods liefde is voor Zijn schepping en voor mij.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten