zaterdag 16 juli 2011

*54* Gebed.

Een gebed dat God zeker zal verhoren is het gebed dat Paulus voor ons bid in Kolossenzen 1: 9-12.
Het is de vraag aan God om vervulling  en groei in  de epi-gnoosis. Dit Griekse woord wordt in de Bijbel vertaald met de 'rechte kennis', wat zou kunnen duiden op de ware kennis, maar het is meer.  Het woordje 'epi' voor het woord: 'gnoosis', geeft juist een 'dieper inzicht' van het kennen weer.  Een dóór en dóór kennen; een meer compleet begijpen van wat er gaande is;  een geestelijk begrijpen en onderscheiden door Gods Geest waar het in de Schrift over gaat.  Gods Plan der eeuwen ( aionen) doorgronden en een volledg inzicht krijgen in 'Het Geheimenis Gods'.
Het gebed van Kollossenzen 1: 9-12, laat ons 7 punten  zien van 'geestelijke volmaaktheid'.
1  Vervuld zijn van de rechte kennis  (epi-gnoosis)
      2 De Here waardig te wandelen (zie blog: over waardig wandelen van 12-4-11).
         3 Hem in alles te behagen.
      4 In goed werk vrucht te dragen.
5 Opwassen ( = groeien) in de rechte kennis ( epi-gnoosis).
      6 Met kracht bekrachtigd  worden,  naar de macht van Zijn Heerlijkheid.
         7 Met blijdschap God de Vader danken.
Omdat Hij ons toebereid heeft, voor 'het erfdeel in het Heiligdom, in het Licht'.
Deze 'geestellijke volmaaktheid in Christus'  heeft Paulus omschreven in Efz. 4:13, als: de eenheid des geloofs in de volledig kennis van de Zoon Gods, de mannelijke rijpheid ( = volwassenheid, in geloof), de maat van groei, in de volheid  in Christus.
Paulus leert ons niet te bidden voor materiële zaken, zoals gezondheid, en rijkdom,  maar om geestelijke zaken, die te maken hebben met 'de positie' van de gelovige van deze tijd: ons erfdeel  in het 'Heilige der Heilige' in het Licht. Dit is het 'ontoegankelijke Licht',  waar Hij in 1 Timoteus 6: 16 over spreekt.  Het is de plaats waar God troont. (Hier op aarde delen wij er nog slechts geestelijk in, maar straks na onze uit-opstanding uit de doden, ook fysiek).
Het gebed van Kolossenzen 1:9-12, helpt ons  het leven af te stemmen op de wil van God.  Wij behoren tot Het Lichaam van Christus en hebben deel aan alle geestelijkde zegeningen. ( Efz. 1: 3-14), wij zijn afgestorven van de wereld-geesten, die ons op uiterlijk-heden wil laten vertrouwen (Kol. 2: 20), en wij bezitten een Hemels burgerschap, op grond waarvan wij de Here Jezus Christus als Verlosser verwachten.( Filp.3:20)  Dit is onze Hoop, die  voor ons is weggelegd in het Over-hemelse,  om met Christus te verschijnen in Heerlijkheid op 'De Dag van Christus'.( Filp. 1: 6)   Het is een grote troost te weten, dat we op 'Die Dag', op onze plaats zijn aangekomen en alles zullen begrijpen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten