maandag 13 juni 2011

*45* Gods Heils-Plan.

Ik zou dit blog kunnen beginnen met een tekst uit Galaten 1:  'Het verbaast mij,  dat gij u zo schielijk van degene, die u door de 'genade van Christus' geroepen heeft,  laat afbrengen tot een ander (soortig) evangelie.....'
We horen 'een overdenking' over de oordelen die in de toekomst komen over de heidenen en we denken dat deze oordeel over onze kinderen (die niet gelovig zijn) zullen komen. Want dat staat er toch in Openbaring 19,....  ' En uit Zijn mond ( van de Getrouwe en Waarachtige = de Christus op het witte paard ) komt een scherp zwaard ( het Woord) om daarmede de heidenen te slaan... '  En dan lezen we ook nog over een ijzeren staf en over de gramschap van toorn.... en we denken het ergste voor onze geliefden, die de Here Jezus niet kennen of zelfs niet willen kennen.  
Mij  komt dan altijd de geweldige studie's van Denijs naar boven over zijn 'ongelovige buurman'.  Hoe verbaast zijn buurman zal zijn,  als hij toch op zal staan uit de dood (ook al geloofde hij dat niet) en dan in staat wordt gesteld de Christus te leren kennen als zijnVerlosser.  Dat is toch heel wat anders, dan het hoeden met een ijzeren staf.   We moeten beproeven de dingen die verschillen in het Woord van God.  Openbaring gaat over de tijd  als  het 'Lichaam van Christus' in het Over-Hemelse  reeds voltallig is geworden.  De 'Tusssen-tijd' die nu heerst, is dan voorbij.  De tijd dat God genadig is voor alle mensen is afgelopen. God neemt de draad met Israël weer op.  Het Koninkrijk op aarde wordt opgericht, en er gaan heel andere regels gelden dan in onze tijd. 'Geloof' is de grootste voorwaarde om het Koninkrijk te kunnen beërven.  In 'die tijd' zullen er verschillende opstandingen plaats vinden. Niet alleen het Volk van Israël zal uit de dood opstaan,  maar allen die geboren zijn uit Adam ( en dat is de gehele mensheid)  zullen opstaan uit de dood.  Alle knie zal buigen voor Christus. en wie Hem niet als Verlosser wil erkennen, zal vernietigd worden ( samen met de satan en zijn trawanten). Er is in die tijd geen mededogen voor de tegenstanders van God.   Elke ochtend zal er door Christus recht worden gesproken. 
God  wil ( wenst) dat alle mensen behouden worden en velen zullen Hem erkennen als Verlosser.  Ook onze ongelovige kinderen of geliefden, die Hem in deze tussen tijd niet hebben leren kennen ( niet hebben willen leren kennen) zullen dan voor Hem geteld worden met hun werken van het leven.  Hun zonden en misstappen die zij begaan hebben in het aardse leven, zijn nog niet vergeven en weggedaan, maar Gods genade is groot, als ze erkennen Hem nodig te hebben als Verlosser.  Zij zullen Hem dan toebehoren en met Hem leven, de duizend jaar dat het Koninkrijk op aarde duurt.  Op den duur zullen zij met Hem zijn,  als Hij 'alles in allen' zal zijn  in de Volmaakte tijd, waar wij als 'Lichaam van Christus' nu reeds toe behoren.
En de mensen in deze tijd  die de boodschap van de Verborgenheid niet willen horen. Die blijven steken in het kindschap van het geloof, en het  'Evangelie van het Koninkrijk' blijven volgen ? ? 
Ook zij zullen als ze opstaan uit de dood,  hun Heer en Meester ontmoeten in het Koninkrijk op aarde. Zij hebben het 'evangelie van Johannes'  als uitgangs punt, want dat geloven zij op dit moment. Zij zijn de kinderen Gods en behoren Hem toe. Hun zonden zijn vergeven en  in Heerlijkheid zullen zij het Koninkrijk beërven als kinderen.  Zij behoren niet tot een bepaalde  Roeping  of tot het Zoonschap.  Maar op den duur zullen ook zij komen tot de Volmaaktheid in Christus;  als God alles in allen zal zijn.   God komt met een ieder van ons tot Zijn doel.  Het is Gods werk en vaak lopen we Hem voor de voeten, omdat we het op onze manier willen doen.  Je kunt het Evangelie van genade niet opdringen, dat geeft koude harten en hete hoofden.  Ook ik heb menig maal deze fout gemaakt.  Nu heb ik het los gelaten en overgeven aan God. Hij kent zijn Uitverkorenen. Wij kunnen alleen 'de liefde van Christus' in ons hart laten zien, aan onze kinderen en geliefden waar we zo bezord om zijn.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten