maandag 23 januari 2012

*80* 1- Wat zijn Bedelingen.

Bedeling  is een woord dat tegenwoordig niet meer gebruikt wordt. Oudere mensen onder ons kennen het woord misschien nog wel. In het begin van de vorige eeuw kon je bij 'de bedeling' aan kloppen voor geld. Als alle kerkelijke instantie's waren geprobeerd om aan geld te komen,  dan kon men een aanvraag doen bij het 'Burgelijk arm-bestuur'.  Men kreeg dan 'van de Bedeling'. De bedeling heeft altijd een uitdeler  (een rentmeester)  en hier was dat  het 'Arm-bestuur van de stad. 
Bedeling komt van het Griekse woord: 'iokonomia' en wordt ook vertaald met: bediening of huishouding. (Ons woord 'economie' is hier van afgeleid).
Een 'Bedeling'  is een tijdsperiode waarin de mens gedurende een bepaalde tijd wordt beproefd, ten aanzien van  zijn gehoorzaamheid, ten opzichte van een specifieke openbaring van de wil van God. (Efz. 3: 2 en Col. 1 25)     Een moeilijke zin maar het geeft wel in essentie weer, wat het woord betekend.
God heeft voor een verschillende periodes in Zijn 'Heils-Plan' met de mensen,  een openbaring gegeven. Zijn handelen met de mensheid is niet altijd het zelfde geweest. In het Oude Testament was zijn handelen anders dan na Christus en Hij verwachtte andere gehoorzaamheid van de gelovige in de Handelingen-tijd, dan van de  gelovigen  in deze tijd.
Zo zijn er door de tijden heen verschillende Bedelingen te vinden in Gods Woord en sommige Bedelingen kunnen zelfs naast elkaar lopen voor verschillende gelovigen.
We kennen b.v. 'de Bedeling van de belofte' waarvan Abraham de uitdeler of rentmeester was; 'de Bedeling van de Wet', waarvan Mozes de rentmeester was en we kennen nu 'de Bedeling van de Genade Gods', waarvan Christus de uitdeler is. ( Efz. 3: 2 en 1 Tim. 4b)  Een Bedeling waarin God uit alle volkeren 'De Gemeente' ten aanzijn roept,  door middel van de Genade.
Daarnaast is voor deze tijd  Paulus de bediener van het rentmeesterschap van 'de Bedeling van de Verborgenheid'.  Hij is het doorgeef-luik van de boodschap voor deze tijd, zoals Mozes de Wet doorgaf in zijn tijd.
Paulus mocht een nieuwe geestelijke waarheid bekend maken, die daarvoor verborgen was gebleven in God, de Schepper van alle dingen ( Efz. 3: 9).  Het is Het Geheimenis dat door de aionen heen verborgen is gebleven en dat aan Paulus is geopenbaard, ten behoeve van de gelovigen na de Handelingen-tijd.
Dit 'Geheimenis':  dat niet alleen Christus geplaast is in de Overhemelse,  maar dat met Hem:  'De Gemeente' een plaats heeft gekregen,  als het 'Lichaam van Christus', waarvan Hij het Hoofd is.
In Efz. 1: 10 lezen we over de Bedeling van de volheid der tijden.  Dit is een toekomstige Bedeling, waarin de gehele schepping tot volheid komt in Christus Jezus. Die boven alle dingen gesteld zal worden en waarna God zal zijn: 'Alles en in allen'.
De gelovigen van 'De Gemeente', het 'Lichaam van Christus'  zijn nu al geestelijk,   in die positie van volmaaktheid gebracht  en God ziet hen voor Zich: 'heilig en onberispelijk'.  ( als God naar ons kijkt, ziet Hij:.... Zijn Zoon ! ! ! )
Alles heeft zijn tijd. Het is waarschijnlijk dat er nog meer Bedelingen zijn als hier boven beschreven zijn. Er zijn tijden en gelegenheden die weer onderdeel zijn van bedelingen.
Waarom is het belangrijk de Bedeling te kennen die God bedoeld heeft voor deze tijd ?
Om Gods Woord te begrijpen moeten we het onderscheid zien in Gods handelen met de gelovigen.  Voor deze tijd heeft God een 'Bedeling' gegeven die de anderen ver overscheid. Een Bedeling die Hij verborgen heeft gehouden voor het laatst. Zijn genade is zo groot,  dat  iedere gelovige die zich uitstrekt naar het kennen van de 'Bedeling van de Verborgenheid' gezegend zal worden met alle geestelijke zegenigen in het Overhemelse in Christus. ( Efz. 1: 3-14)  Volg hier in Paulus want hij is de rentmeester die God heeft aangeteld om 'Het Geheimenis' (Grieks: mysterion) bekend te maken aan de gelovigen van deze Bedeling.
Zie vorige blogs. b.v.: Onze zegeningen van 10 Maart 2011, Geloven van 5 April, Verstaan van 5 Juli en anderen.

1 opmerking:

  1. Dag Riekje. Het is voor mij nu 12 jaar geleden dat ik in aanraking kwam met de gezonde leer die je uitlegt in je blog. Ik was aan het zoeken en stuitte op je blog. Bemoedigend om dit te lezen.

    BeantwoordenVerwijderen