maandag 23 januari 2012

*79* Belangrijke woorden.

Wie zich door Gods Geest meer en meer gaat verdiepen in  Zijn Woord,  komt woorden tegen die  eerder niet opgavallen waren in de Bijbel.  Wie hoort in 'Evangelische kringen' of 'van de kansel in Protestante kerken' over:   Bedeling, of  Geheimenis, Prijs der roeping Gods, of Uit-opstanding tussen de doden uit, of  het Over-hemelse....?   Het staat allemaal in Gods Woord en toch wordt het niet verteld aan de gelovigen. WAAROM NIET ???  Lezen ze er over heen ? Wordt het hen niet geleerd ? Verkondigen ze liever,  wat de gelovigen graag willen horen, en wat ze gewend zijn te horen ?  Het oude is immers vertrouwd en met iets nieuws aankomen kan vragen oproepen en onrust geven. 
Al jaar en dag wordt  'het Koninkrijk', 'het Verbond', en 'de Wet' ect. verkondigd en stel je voor dat het Avondmaal afgechaft gaat worden, dat zal zeker het einde van de Kerk kunnen betekenen.    Daarom gewoon doorgaan en niet te veel vragen oproepen. 
En toch... worden we opgeroepen in Filp. 1: 9 om de dingen die verschillen,  te  onderscheiden en gezonde woorden te gebruiken. Woorden die voor deze tijd voor de gelovigen belangrijk zijn.  (1 Tim. 6: 3 en 2 Tim. 1: 13 )
Er wordt ons gevraagd 'recht voren' te trekken in het Woord ( 2 Tim 2: 15),  want alles uit het Woord van God is ons tot lering en in nuttig ( 2 Tim. 3: 16), maar niet alles in Gods Woord gaat over ons als gelovigen van deze 'tussen-tijd', die behoren tot De Gemeente ( Zie het vorige blog.)
In de Bijbel gaat het over verschillende groepen mensen in verschillende tijden en Bedelingen. Gods Plan met Israël als Volk, is geheel anders dan Gods bedoelingen met De Gemeente, die Zijn Lichaam is.
Als we lezen in Gods Woord moet we rekening houden met:  wie het heeft geschreven, aan wie het is gericht, op welke tijd het betrekking heeft en waarom het geschreven is.
Hier is 'helder inzicht' en 'kennis van Boven' voor nodig ( Grieks: epi-gnoosis) Dit is meer dan algemene kennis over de Bijbel;  het heeft te maken met een volkomen kennen van de (Verhoogde) Christus Jezus. 
Om deze 'Boven-kennis' mogen we bidden, want God wenst dat een ieder tot 'erkentenis der waarheid' zal komen ( 2 Tim. 2: 25).
In het volgende blog  wil ik (naar vermogen) beginnen om verschillende woorden uit te leggen,  die kunnen bijdragen  Gods Woord beter te begijpen. Al moet je wat je leest niet zo maar als waarheid aannemen.  Controleer het zelf of het waar is en denk erover na of het zo is. Wees hierin als een Bereeër die bereidwillig het woord aannam  en dagelijks de Schriften naging, of deze dingen zo waren.  (Hand. 17: 11).
Er is al veel gezegd in vorige blogs over de 'gezonde' woorden die belangrijk zijn in Gods Woord. Daarom zal ik soms terug verwijzen naar een blog over een bepaald onderwerp.
De meeste blogs zijn geschreven in 2011. Klik dit jaar aan. Ga naar de maand van dat jaar en klik het onderwerp aan en het komt tevoorschijn.
In het blog van 11 september 2011 heb ik een overzicht gamaakt van de tot dan  toe te lezen blogs. Misschien vind je daar een onderwerp dat van balang is.
In het volgende blog wil ik het woord 'Bedeling' uitleggen.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten