woensdag 11 januari 2012

*76* Gezonde leer.

Nu het nieuwe jaar weer begonnen is en de mensen  vol zijn  van hun goede voornemens, wordt er op t.v. en in de bladeren veel aandacht besteed aan de gezonde  levens-stijl.   Afval-programma's, gezond koken, gezond wonen, noem maar op.   In de Bijbel vinden we de 'gezonde leer'. Ook zeer aan te bevelen. 
De 'gezonde leer' vinden we in de brief van Paulus aan Titus.  Hoodstuk 2 de verzen 11-14.  "Want de genade Gods is verschenen, heil brengend voor alle mensen,  om ons op te voeden,  zodat wij, de goddeloosheid en wereldse begeerten verzaken;  bezadigd, rechtvaardig en godvruchtig in deze wereld leven,  verwachtende de 'Zalige Hoop' en verschijning der Heerlijkheid van onze grote God en Heiland, Christus Jezus, Die Zich voor ons heeft gegeven, om  ons vrij te maken van  alle ongerechtigheid, en voor Zich te reinigen een eigen volk, volijverig in goede werken."
De 'gezonde leer'  is een boodschap in een notendop over  'het Lichaam van Christus'; het is een korte samenvatting er van. Je kunt het vanbuiten leren, maar beter is het van binnen te leren en je af te vragen wat wil de 'gezonde leer' mij vertellen.
Mensen komen tot geloof door de genade Gods en worden na hun bekering geconfronteerd met allerlei regeltjes. Niet deze regels moeten het doen, maar  'Gods genade'. De genade voedt ons op en zet ons in de vrijheid. Als je gaat beseffen hoe God ons gezegend heeft en wat het Hem heeft gekost, dan komt er een verlangen in je hart Hem bij alles in je leven te betrekken en je te verdiepen in Zijn Woord.   Dat zijn de 'goede werken' die God ons geeft te doen.
Mensen worden tot geloof geroepen uit deze 'tegenwoordige boze eeuw'  met een (door God)  bepaalde bestemming. De 'roeping' voor deze tijd is het 'Lichaam van Christus'. Aan deze roeping is een hoop verbonden.  ( Hoop is de zekerheid  van dingen die men niet kan zien.  Hebr. 11: 1).
De zekerheid die hier voor ons ligt, is de verwachting  dat wij  'met Hem' zullen verschijnen in Heerlijkheid op de plaats waar Hij nu is ( Col. 3:4).
Wat zijn we rijk gezegend met de genade  Gods. Wij zijn reeds 'hemel-burgers' geworden ( Filp.3:20) en wij mogen aanwezig zijn bij Zijn verschijning  in het Over-hemelse, als Hij zal opstaan van de plaats aan Gods rechterhand en als Koning der koningen  (als Heer der heren) zal verschijnen in  Heerlijkheid,  om te gaan optreden en te gaan heersen bij 'Zijn wederkomst'  op aarde.  Wij als leden van Zijn Lichaam mogen deel uitmaken van deze verschijning en zullen delen in Zijn Heerlijkheid.
Onze hoop  kan alleen tot stand komen als uitwerking van de genade Gods, die verschenen is  in ons leven, die ons opvoedt en ons doet leven, in de verwachting van de verschijning van onze grote God en Heiland:  Christus Jezus.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten