zondag 1 januari 2012

*73* Nieuw jaar.

Een zegening die de Here Jezus in zijn tijd op aarde, zeker uitgesproken zou hebben  bij het begin van een nieuw jaar is de volgende Barucha ( Hebreeuws voor zegening) :  "Moge het Uw wil zijn, 'Altijd-aanwezige'  onze God en God van onze voorouders, dat U ons een nieuw jaar schenkt dat  goed en zoet is".  En hierbij zou Hij een stukjes challa ( brood) of een stukje appel gedoopt hebben in honing en u die toegereikt hebben.
Nou moet ik direkt toegeven dat dit niet op 1 Januari van het nieuwe jaar  geweest zou zijn, maar in September, als het Joodse volk zijn  'Rosj Hasjana'  = Nieuw Jaar  viert.
Maar toch..... ik wens u: 'dat onze God en Vader u een jaar schenkt dat goed en zoet zal zijn !
Bovenop wat God ons  door genade  in Zijn Zoon reeds geschonken heeft,  want het is goed ons steeds te beseffen dat wij 'met alle geestelijke zegeningen gezegend zijn in het 'Over-Hemelse'  in Christus'. ( waar God zich bevind)   Hierin vinden wij onze rust, ons geduld en vreugde en kunnen wij Hem daarvoor de lof en dank brengen.
Zo leren wij de omstandigheden waarin wij leven van bovenaf te zien. Steeds beseffend dat 'ons leven met Christus verborgen is in God.' ( Kol. 3: 3)  en beseffend dat 'Wanneer Christus verschijnt die ons leven is, wij ook met Hem zullen verschijnen in heerlijkheid.' ( Kol 3:4)   Ons leven en onze toekomst liggen vast in Gods hand !   Dit steeds voor ogen te houden, helpt ons de dingen te relatieveren, als we de dagelijkse rampen op  tv. in 'Het Nieuws' voorbij zien komen.
Toch vragen mensen zich af: of God niet verantwoordelijk is voor al die rampen of hebben het idee opgevat dat God de rampen veroorzaakt om de mens te straffen.
 --Toen meer dan 220.000 mensen omkwamen bij de aardbeving in Haïti  in januari:  2010, beweerde een bekende tv-dominee, dat dat kwam doordat de Haïtianen 'een pakt met de duivel hadden gesloten' en zich tot God moeten keren.  --De ramp in Japan in 2011 was een 'tembatsu' ( straf van God) . --"God wil ons verdoofde en ongevoelig geweten wakker schudden" zei een katholieke priester bij een andere ramp.
Het aantal rampen is de afgelopen tientlallen jaren aanzienlijk toegenomen. In de Bijbel is voorspeld dat er in deze tijd rampen zullen gebeuren. In Matheüs 24: 7en 8 zegt de Here Jezus: "Er zullen hier en daar, hongersnoden en aardbevingen zijn. Doch dat alles  is het begin der weeën." Waarom voorspelde de Here Jezus deze dingen ? Het antwoord is te vinden in Lucas 21: 31,  "Wanneer gij deze dingen ziet geschieden, weet dan dat het 'Koninkrijk Gods' nabij is "  'Is God dan niet verantwoordellijk voor de rampen ?' zou de vraag dan zijn. Daarvoor moeten we een belangrijk feit erkennen dat in de Bijbel staat:  'Wij weten, dat wij uit God zijn en de gehele wereld in 'het boze' ligt.'( 1 Joh. 5:19)   En in 2 Kor. 4: 4 lezen we over 'de god dezer eeuw' (aioon) : 'de satan'; hij is de overste van de wereld die straks geoordeeld zal worden. (Joh. 16:11).
Het is dus niet God die verantwoordelijk is voor de ellende in de wereld, maar vaak is het 'de vijand van God',  genaamd: 'de satan', 'de duivel' die de wereld verleidt. Omdat hij de hele wereld in zijn macht heeft, is er bij veel mensen dezelfde mentaliteit aanwezig. "Weet wel dat er in de laatste dagen zware tijden komen, want de mensen zullen zelfzuchtig  en geldgierig zijn, zij zullen aanmatigend en hoogmoedig zijn ( 2 Tim. 3: 1,2).
De boze moedigd de mensen aan tot egoïsme en hebzucht, waardoor er vaak situaties ontstaan waarbij mensen in gevaar lopen. En niet alleen worden rampen veroorzaakt door fouten of nalatigheid van mensen, maar soms ook door tijd en toeval. ( Prediker 9: 11) 'Want tijd en toeval treffen hen allen'
Laten we ons aan de zegen van God vast houden: dat Hij voor ons 'een goed en zoet leven' toewenst. Door Gods Woord te geloven en Hem te kennen, weten we Wie Hij voor ons is en wat Hij ons in Zijn genade gegeven heeft. Laten wij al de omstandigheden die ons in het leven overkomen, van 'bovenaf' bezien. Alleen dat geeft ons overzicht en geeft  rust en vrede in ons hart, want...alle dingen zijn  uit Hem en  door Hem en tot Hem.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten