vrijdag 8 april 2011

*26* 40 dagen.

Sommige gelovigen uit de Protestante, en Evangelische hoek,  houden zich momenteel  bezig met de '40 dagen' bezinning en onthoudingen, vóór het Paas-feest. Zij leven in die '40 dagen'  soberder,  vasten zo nu en dan en meestal doen ze dat met behulp van één af ander dag-boekje,  speciaal voor die gelegenheid geschreven.  En er is keuze genoeg op dit gebied: b.v.:  * Bijbel rooster voor stille tijd, de 40 dagen voor Pasen,  * Passie van Jezus, 40 dagen dagboek,  * Geestelijk fit in 40 dagen,  * Op weg naar Pasen, dagboek voor de lijdenstijd, 40 dagen,  en wat dacht je van:  *  Koken  met Pasen: 40 smakelijke recepten voor de vasten-tijd.  Dit zijn nog maar 5 boeken, ik kan je verzekeren, er zijn nog veel meer. In een voorwoord van één van de dagboeken las ik:  'Mensen ontdekken opnieuw de zin van  'oude geloofs-rituelen' en zoeken zo naar middelen om hun geloof  'handen en voeten' te geven'.  En dat is wat het is: Je moet er wat mee kunnen doen.   Geloof moet beleeft worden, en het gevoel is hierbij heel belangrijk.  Waar komt deze 'passie' vandaan ?  In de Bijbel is het niet terug te vinden.  Nergens lees je dat vóór het Paasfeest, (het 'Pesach'  bij het Joodse -Volk) , 40 dagen van vasten vooraf ging.   Niet in de tijd toen de Here Jezus op aarde was en ook niet in de Oud Testamentische-tijd.  In het huisgezin waar de Pesach plaats vond werd een week voor het feest het huis schoon gemaakt en al het eten dat met 'zuurdesem' was bereid,  werd  uit het huis verwijderd. Nee, dit idee van 40 dagen onthoudingen en vasten  komt van de 'Katholieke kant' van het geloof.   Voordat de tijd van '40 dagen' voor hen aanbreekt,  houden ze eerst een week van bras-partijen met drank en overdaad:  het Carnaval.  Ook hier in het noorden  reeds in opmars.  Maar waar hebben de Katholieken dit ritueel vandaan ?  Dit is voortgekomen uit een compromie die de bisschp van Rome sloot ( in 519 na Christus) met de heiden-volken.  Zij hielden in de lente-tijd een groot vasten op een jaarlijks feest ter nagedachtenis van hun afgod:  'Tammuz'.  Om de heidenen voor het Christendom te winnen, trof Rome  maatregelen om de  Chtistelijke en  heidense - feesten samen te laten smelten.  Waar haalden deze heiden-volkereren de '40 dagen' van onthoudingen en vasten vandaan?  Onder de heidenen in de oud-tijd schijnt het grote vasten een onmisbare voorbereiding te zijn geweest  op het grote jaarlijkse feest ter nagedachtenis van de dood en opstanding van Tammuz.   En Tammuz en zijn vrouw Astarte komen we al heel vroeg in de Bijbel tegen. Over Astarte lezen we  b.v. in  Richteren  2: 13:  'Wanneer zij de HERE verlieten en de Baäl en de Astarte dienden, ontbrande de toorn des HEREN tegen Israël'.  En Tammuz vinden we b.v. in Ezechiël 8: 14 : 'Nog meer gruwelen die zij bedreven zult gij zien.  Daarop bracht Hij mij naar de ingang der poort van het Huis des HEREN, aan de noordzijde; en zie,  daar zaten vrouwen , die de Tammuz beweenden'.  En waarom weenden deze vrouwen ? De afgod: Tammuz was dood gegaan,  maar na 40 dagen,  baarde zijn vrouw Astarte een zoon: Tamar, de geliefde zoon de Baäl. De reïncarnatie van haar man: Tammuz.  Hier komen de 40 dagen van onhoudingen, inkeer en vasten vandaan.  Het was een gruwel in Gods ogen te zien dat zijn Volk met dit heidens ritueel mee deed. De gelovigen van deze tijd  beseffen  niet waarom ze '40 dagen' bezig zijn met bezinning en onthoudingen en lopen met de stroom mee, maar weet dat je God  hier niet mee kunt behagen.  Hij weet wel waar de '40 dagen' vandaan komen.
(Deze drie afgoden komen we trouwens  in elke cultuur en tijd tegen. Bij de Babylonieërs heten ze: Nimrod, Semiramus en hun zoon: Nunuz,  in Egypte:  Osirus, Isis en Horis,  en b.v. in India:  Krisjna, Isi en Iswara).  Pas dus op voor de populaire gebruiken die de periode van Pasen begeleiden.  Natuurlijk is het goed om elke dag een stukje in de Bijbel te lezen en er over na te denken, maar zie dit niet als '40 dagen' van inkeer die vooraf moet gaan aan het Paas-feest. Sta met Pasen stil  bij de dood van onze Heer Jezus Christus aan het kruis.   Vier de opstanding van onze Heer uit de dood en de overwinning over de dood.   En zie Hem nu als de Verhoogde en Verheerlijkte Christus Jezus aan de rechterhand-Gods  in het Over-Hemelse, waar Hij nu voor ons de plaats bereidt  in het 'Lichaam van Christus'.

1 opmerking:

  1. Heel goed om je dit te realiseren. Soms weet je niet meer precies waar het vandaankomt, maar dit stuk geeft duidelijk aan dat veel mensen een eigendunkelijke godsdienst er op na houden en bij gebrek aan kennis de massa volgen in het kwaad.

    BeantwoordenVerwijderen